Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Ο ουσιαστικός ψηφιακός εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της καθημερινής ροής εργασίας όλων των τμημάτων του Δήμου, με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η μετάβαση προς την «Έξυπνη Πόλη» μέσω έργων ουσίας και όχι εντυπωσιασμού.

Μεγιστοποιούμε τη χωρική πληροφορία μέσω της δημιουργίας κοινής επιχειρησιακής εικόνας συμβάλλοντας:

    • στην καλύτερη εσωτερική οργάνωση όλων των τμημάτων
    • στη δημιουργία σύγχρονων εργαλείων λήψης αποφάσεων για τη διοίκηση
    • στην παροχή εξωστρέφειας προς τον πολίτη και τον επαγγελματία
1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη έξυπνη πόλη

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ

Η αναπτυξιακή στρατηγική για κάθε σύγχρονο Δήμο, καθώς και η ιεράρχηση των γενικών στόχων και των αξόνων προτεραιότητας των δράσεων της έξυπνης πόλης, βασίζεται στη φυσιογνωμία του Δήμου, όπως αυτή διαμορφώνεται από τη σημερινή του ταυτότητα, αλλά και στον ιδιαίτερο ρόλο που καλείται να διαδραματίσει στο νέο περιβάλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η επιδιωκόμενη κοινή επιχειρησιακή εικόνα αποτελεί τη βάση για τον αναγκαίο ψηφιακό μετασχηματισμό.

Η δημιουργία του Παρατηρητηρίου της Έξυπνης Πόλης έχει ως κεντρικό πυλώνα τη δημιουργία «Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ», η οποία υποστηρίζει τη διασύνδεση και την επικοινωνία με κάθετες εφαρμογές έξυπνης πόλης.

Η οργάνωση της πληροφορίας γίνεται σε μια κεντρική χωρικά ενεργοποιημένη Βάση Δεδομένων, ενώ η οργάνωση, διάχυση και ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιείται με τον πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο τρόπο, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, βασιζόμενη στη χρήση ανοικτών προτύπων (OGC, ISO, Inspire) αλλά και τεχνολογιών ανοικτού κώδικα, συμβάλλοντας αποφασιστικά στη .δημιουργία της κοινής επιχειρησιακής εικόνας.

Η χαρτοκεντρική αυτή προσέγγιση εξυπηρετεί πολλαπλούς Τομείς κάθε Δήμου, ενώ μπορεί να υποστηρίξει τις εξειδικευμένες κάθετες εφαρμογές του Παρατηρητηρίου της Έξυπνης Πόλης ανάλογα με τις ανάγκες και το στρατηγικό σχεδιασμό κάθε Δήμου

SMART CITIES ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ανά τομέα

Τεχνική Υπηρεσία & ΥΔΟΜ

Οικονομική Υπηρεσία

Περιβάλλον & Καθαριότητα

Κλιματική Αλλαγή

Πολιτικη Προστασία

ΠΕΛΑΤΕΣ

Σχετικά Έργα / Λύσεις

ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για την Καταγραφή της Περιουσιακής Κατάστασης του Δήμου Ρεθύμνης

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για την Καταγραφή της Περιουσιακής Κατάστασης του Δήμου Ρεθύμνης

Αναβάθμιση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για τον Δήμο Πειραιά

Αναβάθμιση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για τον Δήμο Πειραιά

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και Πύλης Ανοικτών Δεδομένων για την Περιφέρεια Αττικής

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών και Πύλης Ανοικτών Δεδομένων για την Περιφέρεια Αττικής

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για τον Δήμο Δυτικής Λέσβου

Επέκταση Λειτουργικότητας Υ.Γε.Π σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας Και Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών του Δήμου Χαλανδρίου

Επέκταση Λειτουργικότητας Υ.Γε.Π σε Θέματα Πολιτικής Προστασίας Και Διαχείρισης Κοινωνικών Δομών του Δήμου Χαλανδρίου

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εφαρμογών Γεωπληροφορικής και Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – Δάφνη στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου “DIALOGUES”

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εφαρμογών Γεωπληροφορικής και Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – Δάφνη στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου “DIALOGUES”

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Κρήτης

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Σύρου – Ερμούπολης

Ανάπτυξη Λογισμικού για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τις Ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος EMODnet “INGETSION AND SAFE-KEEPING OF MARINE DATA”

Ανάπτυξη Λογισμικού για το ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε. για τις Ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος EMODnet “INGETSION AND SAFE-KEEPING OF MARINE DATA”

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για την Υποστήριξη της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους Κίνδυνους που Απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά»

«Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης Ανοικτών Περιβαλλοντικών Δεδομένων» για την Υποστήριξη της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους Κίνδυνους που Απορρέουν από την Κλιματική Αλλαγή στο Αστικό Περιβάλλον του Πειραιά»

Επέκταση και Συντήρηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Επέκταση και Συντήρηση Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων – Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων – Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Σύγχρονο Χαρτογραφικό 3D Υπόβαθρο – Οικισμός Άνω Σύρου  – Ερευνητικό έργο 5D ARCH AID

Σύγχρονο Χαρτογραφικό 3D Υπόβαθρο – Οικισμός Άνω Σύρου – Ερευνητικό έργο 5D ARCH AID

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Αγίου Νικολάου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Αγίου Νικολάου

Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωπληροφορικής για το Δήμο Χαλανδρίου

Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωπληροφορικής για το Δήμο Χαλανδρίου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Νησιωτικό Χώρο

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Νησιωτικό Χώρο

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Χολαργού – Παπάγου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Χολαργού – Παπάγου

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων Περιφέρειας Ηπείρου

Πύλη Ανοικτών Δεδομένων Περιφέρειας Ηπείρου

Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων Δήμου Γορτυνίας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Ηπείρου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Ηπείρου

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την “Γνώσις Computer”

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την “Γνώσις Computer”

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Κέρκυρας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Κέρκυρας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Γορτυνίας

Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Γορτυνίας

ΚΑΘΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ανά τομέα

Τεχνική Υπηρεσία & ΥΔΟΜ

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου

Εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Αμαρουσίου

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εφαρμογών Γεωπληροφορικής και Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – Δάφνη στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου “DIALOGUES”

Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης Εφαρμογών Γεωπληροφορικής και Συμμετοχικού Σχεδιασμού για το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων – Δάφνη στο Πλαίσιο Υλοποίησης του Ερευνητικού Έργου “DIALOGUES”

Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ΥΔΟΜ Δήμου Ωραιοκάστρου

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών ΥΔΟΜ Δήμου Ωραιοκάστρου

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων Δήμου Ιλίου

Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων Δήμου Ιλίου

Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων Υποδομής και Διαχρονικής Εξέλιξης τους – Περιφέρεια Κρήτης

Εφαρμογή Παρακολούθησης Έργων Υποδομής και Διαχρονικής Εξέλιξης τους – Περιφέρεια Κρήτης

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού» – Ερευνητικό Έργο ppCITY

«Ολοκληρωμένο Σύστημα Λήψης Χωρικών Αποφάσεων & Συμμετοχικού Σχεδιασμού» – Ερευνητικό Έργο ppCITY

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ IRC – HERMES “InterRegional Cultural HERitage Management E-System”

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ IRC – HERMES “InterRegional Cultural HERitage Management E-System”

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΑΕΜ

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΑΕΜ

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Αμαρουσίου

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Αμαρουσίου

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Ζίτσας

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Ζίτσας

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Χανίων

Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Χανίων

Εφαρμογή Πολεοδομίας για το Δήμο Ηρακλείου

Εφαρμογή Πολεοδομίας για το Δήμο Ηρακλείου

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου AquaNet

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου AquaNet

Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων Δήμου Γορτυνίας

Εφαρμογή Διαχείρισης Παγίων Δήμου Γορτυνίας

Οικονομική Υπηρεσία

Περιβάλλον & Καθαριότητα

Ανάπτυξη του Συστήματος Παρακολούθησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης

Ανάπτυξη του Συστήματος Παρακολούθησης της Ποιότητας της Ατμόσφαιρας για την Περιφέρεια Κρήτης

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας Δήμου Χαλανδρίου

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας Δήμου Χαλανδρίου

Εφαρμογή Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων  – Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου

Εφαρμογή Παρακολούθησης Ποιότητας Υδάτων – Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο Δήμου Αγρινίου

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Εφαρμογή Καταγραφής και Συντήρησης Αστικού Πρασίνου – Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή Καταγραφής και Συντήρησης Αστικού Πρασίνου – Παρατηρητήριο Αστικού Πρασίνου Δήμου Θεσσαλονίκης

Εφαρμογή Καταγραφής Παράκτιας Ρύπανσης – Νήσος Ρήνεια Δήμου Μυκόνου

Εφαρμογή Καταγραφής Παράκτιας Ρύπανσης – Νήσος Ρήνεια Δήμου Μυκόνου

ThermiAir: Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

ThermiAir: Σύστημα Παρακολούθησης της Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

Εφαρμογή Βελτιστοποίησης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Ιωαννιτών

Εφαρμογή Βελτιστοποίησης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Ιωαννιτών

 Κλιματική Αλλαγή

 Πολιτική Προστασία

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και του δικού σας Δήμου