Η Ομάδα Μας

Γαβριήλ Μαυρέλλης

Γαβριήλ Μαυρέλλης

CEO & Founder

Τριάντα ένα χρόνια εμπειρίας σε όλες της διαδικασίες του τομέα της ΓεωΠληροφορικής. Σχεδιάζει τη στρατηγική της Εταιρείας και  συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική της ανάπτυξη μέσω νέων έργων, αγορών, λύσεων, συνεργασιών. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης.

Θεόδωρος Βάκκας

Θεόδωρος Βάκκας

CTO

Υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών και υλοποίησης έργων. Με την 10ετή εμπειρία του σε συνδυασμό με την βαθιά τεχνογνωσία του στον τομέα της Γεωπληροφορικής υποστηρίζει τις δράσεις της GET για το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).
Παναγιώτης Συμεωνίδης

Παναγιώτης Συμεωνίδης

Chief Scientific Officer & Presales Manager

Έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών Περιβαλλοντικής (Γεω)Πληροφορικής και παρέχει στην εταιρεία τεχνογνωσία για να συμμετέχει στην υλοποίηση έργων διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων. Είναι πτυχιούχος Φυσικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ατμοσφαιρική Φυσική (Α.Π.Θ) και στη Γεωπληροφορική (LUND) και Διδακτορικό δίπλωμα (Α.Π.Θ.) στις Περιβαλλοντικές Βάσεις δεδομένων και στη Γεωπληροφορική: «Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πηγών της με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».
Γεωργία Παπαδάκη

Γεωργία Παπαδάκη

Chief Operations Officer

Υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των τομέων της GET. Υπεύθυνη: Διασφάλισης Ποιότητας, Bidding, Ευρωπαϊκών – Ερευνητικών – Επιδοτούμενων έργων, Δράσεων Συντονισμού & Προβολής. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc σε Συγκοινωνιακά έργα και βιώσιμη ανάπτυξη (Imperial College London & UCL), και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ΕΜΠ και ΟΠΑ).

Μαρία Παχούλα

Μαρία Παχούλα

Project & Business Development Manager

Με 10ετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης και σημαντική εξειδίκευση στα δορυφορικά δεδομένα Τηλεπισκόπησης, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας της GET καθώς και τη διαχείριση έργων και ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Γεωλόγος (ΕΚΠΑ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).

Σίμος Τασκάρης

Σίμος Τασκάρης

GIS Analyst

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης desktop και web εφαρμογών GIS. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με MSc. στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και ΜSc. στα Πληροφορικά Συστήματα (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Ελένη Αθανασοπούλου

Ελένη Αθανασοπούλου

Application Engineer

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ), με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ) και ερευνητικό ενδιαφέρον στην ψηφιακή επεξεργασία οπτικών και SAR δορυφορικών δεδομένων, καθώς και γνώση των σύγχρονων δορυφορικών αποστολών και των εφαρμογών της Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης.
Αθανασία Κύρκου

Αθανασία Κύρκου

Application Engineer

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος και Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με ειδίκευση στη Χαρτογραφία και τη Φωτογραμμετρία. Συμμετέχει στην ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών και υλοποίησης έργων της GET.
Δάφνη Καρκασίνα

Δάφνη Καρκασίνα

Surveyor and Geoinformatics Engineer

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ), με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ) και ειδίκευση στη Χαρτογραφία, τη Φωτογραμμετρία και τα ΓΠΣ (GIS). Συμμετέχει στην ομάδα υλοποίησης έργων της GET.

Κασσιανή Ρουμελιώτου

Κασσιανή Ρουμελιώτου

Administration and Finance Officer

Υπεύθυνη για την εύρυθμη καθημερινή λειτουργία της GET, διαθέτει εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα Λογιστηρίου, οικονομικής και διοικητικής διαχείρισης. Είναι πτυχιούχος Δημόσιας Διοίκησης του Πάντειου Πανεπιστήμιου.
Νίκος Καλλίτσης

Νίκος Καλλίτσης

Software Engineer

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης) με μεταπτυχιακό στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ). Είναι προγραμματιστής (web developer) στη GET συμμετέχοντας σε έργα καθώς και δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων/λογισμικών.
Παντελής Μητρόπουλος

Παντελής Μητρόπουλος

Software Engineer

Έχει διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσική Physics (Laboratoire de physique théorique d’Orsay, Université Paris-Sud, France), με πεδίο εφαρμογής το συνδυασμό Φυσικής και Πληροφορικής. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική και τις Τεχνολογικές εφαρμογές (Ε.Μ.Π.) και πτυχίο στη Φυσική (ΕΚΠΑ). Στη GET, εργάζεται ως Web developer συμμετέχοντας σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών/λογισμικού.
Σίμος Καμηλιέρης

Σίμος Καμηλιέρης

Εξωτερικός Συνεργάτης

Αναπτύσσει λογισμικό και εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της GET, έχοντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και σημαντική εμπειρία στη Γεωπληροφορική. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ (ΤΕΙ Λαμίας), με MSc σε Computer Science (Hertfordshire University).
Γεωργία Μαυροκεφάλου

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Industrial Doctorate Fellow (ΕΚΕΦΕ «Δ», GET) / συνεργασία στο πλαίσιο υποστήριξης της διδακτορικής έρευνάς της μέσω του Προγράμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος».

Είναι πτυχιούχος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών με ΜΔΕ στην εφαρμοσμένη Γεωγραφία με κατεύθυνση, τη Γεωπληροφορική του ΧΠΑ. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δ». σε συνεργασία με τη GET που υποστηρίζει την έρευνα της στα πλαίσια του πρόγραμματος Βιομηχανικών Υποτροφιών που υλοποιείται με την ευγενική δωρεά και στήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ). Η ερευνητική της εργασία έχει τίτλο “Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System”. Πρόεδρος της τριμελούς της επιτροπής της Δ.Δ. είναι ο καθ. Γ. Κίτης του ΑΠΘ, επιβλέπουσα στο ΕΡΠ είναι η Δρ Ε. Φλώρου, Διευθύντρια Ερευνών, με συνεπιβλέπουσα την Δρα Ο. Συκιώτη του ΕΑΑ και τον κ. Θ. Βάκκα, ΜΔΕ Γεωπληροφορικής από την GET.

Οι Συνεργάτες Μας

SINERGISE

Η Sinergise προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης (Sentinel – 2, Landsat, etc.) σε οποιαδήποτε web, mobile ή desktop GIS εφαρμογή. Προσφέρει ανοιχτά δεδομένων δορυφορικών εικόνων πλήρως προσβάσιμων και αξιοποιήσιμων από εταιρείες και επαγγελματίες αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων.

TerraMTG

TERRA MAPPING THE GLOBE

H Terra διαθέτει μία ευρεία γκάμα γεωγραφικών δεδομένων, μεγάλης κλίμακας και υψηλής ανάλυσης μέσω σύγχρονων διαδικτυακών υπηρεσιών. Επίσης, υλοποιεί εφαρμογές γεωπληροφορικής με τη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

Simularity Inc

Η Simularity, Inc., είναι μια εταιρεία startup στην περιοχή του Silicon Valley Area που αναπτύσσει μεταξύ άλλων και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για την επεξεργασία μεγάλου όγκου δορυφορικών εικόνων και  την εξαγωγή  προηγμένων αναλυτικών πληροφοριών από αυτές.