Η Ομάδα Μας

Γαβριήλ Μαυρέλλης

Γαβριήλ Μαυρέλλης

CEO & Founder

Τριάντα ένα χρόνια εμπειρίας σε όλες της διαδικασίες του τομέα της ΓεωΠληροφορικής. Σχεδιάζει τη στρατηγική της Εταιρείας και  συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική της ανάπτυξη μέσω νέων έργων, αγορών, λύσεων, συνεργασιών. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης.

Θεόδωρος Βάκκας

Θεόδωρος Βάκκας

CTO

Υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών και υλοποίησης έργων. Με την 10ετή εμπειρία του σε συνδυασμό με την βαθιά τεχνογνωσία του στον τομέα της Γεωπληροφορικής υποστηρίζει τις δράσεις της GET για το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).
Παναγιώτης Συμεωνίδης

Παναγιώτης Συμεωνίδης

Chief Scientific Officer & Presales Manager

Έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών Περιβαλλοντικής (Γεω)Πληροφορικής και παρέχει στην εταιρεία τεχνογνωσία για να συμμετέχει στην υλοποίηση έργων διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων. Είναι πτυχιούχος Φυσικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ατμοσφαιρική Φυσική (Α.Π.Θ) και στη Γεωπληροφορική (LUND) και Διδακτορικό δίπλωμα (Α.Π.Θ.) στις Περιβαλλοντικές Βάσεις δεδομένων και στη Γεωπληροφορική: «Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πηγών της με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».
Γεωργία Παπαδάκη

Γεωργία Παπαδάκη

Chief Operations Officer

Υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των τομέων της GET. Υπεύθυνη: Διασφάλισης Ποιότητας, Bidding, Ευρωπαϊκών – Ερευνητικών – Επιδοτούμενων έργων, Δράσεων Συντονισμού & Προβολής. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc σε Συγκοινωνιακά έργα και βιώσιμη ανάπτυξη (Imperial College London & UCL), και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ΕΜΠ και ΟΠΑ).

Μαρία Παχούλα

Μαρία Παχούλα

Project & Business Development Manager

Με 10ετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης και σημαντική εξειδίκευση στα δορυφορικά δεδομένα Τηλεπισκόπησης, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας της GET καθώς και τη διαχείριση έργων και ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Γεωλόγος (ΕΚΠΑ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).

Σίμος Τασκάρης

Σίμος Τασκάρης

GIS Analyst

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης desktop και web εφαρμογών GIS. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με MSc. στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και ΜSc. στα Πληροφορικά Συστήματα (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Ελένη Αθανασοπούλου

Ελένη Αθανασοπούλου

Application Engineer

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ), με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ) και ερευνητικό ενδιαφέρον στην ψηφιακή επεξεργασία οπτικών και SAR δορυφορικών δεδομένων, καθώς και γνώση των σύγχρονων δορυφορικών αποστολών και των εφαρμογών της Ψηφιακής Τηλεπισκόπησης.
Νίκος Καλλίτσης

Νίκος Καλλίτσης

Software Engineer

Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός / Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Πολυτεχνείο Κρήτης) με μεταπτυχιακό στα Συστήματα Αυτοματισμού (ΕΜΠ). Είναι προγραμματιστής (web developer) στη GET συμμετέχοντας σε έργα καθώς και δράσεις έρευνας και ανάπτυξης σχετικά με το σχεδιασμό, ανάπτυξη και τεχνική υποστήριξη διαδικτυακών εφαρμογών/εργαλείων/λογισμικών.
Έφη Χατζηνικολάου

Έφη Χατζηνικολάου

Geographic Information Systems Engineer

Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στο τομέα Γεωπληροφορικής και Σχεδιασμού Χώρου και M.Sc. στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ). Φέρει εμπειρία στη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και έχει ερευνητικό ενδιαφέρον στη μικροκλιματική μοντελοποίηση τρισδιάστατων σημασιολογικών μοντέλων πόλεων.

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Geographic Information Systems Engineer

Είναι πτυχιούχος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών με ΜΔΕ στην εφαρμοσμένη Γεωγραφία με κατεύθυνση, τη Γεωπληροφορική του ΧΠΑ. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δ». Η ερευνητική της εργασία έχει τίτλο “Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System”.

Χαρά Πατινιώτη

Χαρά Πατινιώτη

Geographic Information Systems Engineer

Είναι Πτυχιούχος Μηχανικός Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (ΠΑΔΑ). Στην ομάδα της GET συμμετέχει στην υλοποίηση των έργων της.

Ανδριάνα Αραβανή

Ανδριάνα Αραβανή

Administration and Finance Officer

Λογίστρια με 10 έτη  προϋπηρεσία υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της GET εξειδίκευση σε θέματα Λογιστηρίου και φορολογικά. Είναι πτυχιούχος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικά.

Μαρία Παναγιωτοπούλου

Μαρία Παναγιωτοπούλου

Smart City Expert

Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ 2012) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ 2018) και υποψήφια διδάκτωρ στον Τομέα Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ). Η διδακτορική της διατριβή και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις επιστημονικές περιοχές των έξυπνων πόλεων, του χωρικού σχεδιασμού και της αναπαράστασης γεωγραφικής γνώσης.

Κωνσταντίνος Τριάντος

Κωνσταντίνος Τριάντος

Software Engineer

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) και υποψήφιος Διδάκτορας (ΕΜΠ). Η έρευνά του εστιάζει στο πεδίο των αλγορίθμων Χωροθέτησης – Κατανομής – Δρομολόγησης. Φέρει εμπειρία ως GIS Engineer και Web-GIS Developer και έχει ερευνητικό ενδιαφέρον στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων μέσω εφαρμογών crowd-sourcing & crowd-sensing.

Βαγγέλης Κούγιας

Βαγγέλης Κούγιας

Mobile Mapping Engineer

Είναι Διπλωματούχος Γεωγράφος (Πανεπιστήμιο Αιγαίου), με MSc στη Διαχείριση Φυσικών & Ανθρωπογενών Κινδύνων & Καταστροφών (Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο) και ειδίκευση στην Χαρτογραφία. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και μελέτες του Ελληνικού Κτηματολογίου.

Ευστάθιος Λυμπέρης

Ευστάθιος Λυμπέρης

Software Engineer

Αποφοίτησε από το τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., όπου ασχολήθηκε με την εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στην τεχνική γεωλογία. Έκτοτε εργάζεται ως μηχανικός γεωπληροφορικής υλοποιώντας εργαλεία και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και έργα χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας. 

Παντελής Μητρόπουλος

Παντελής Μητρόπουλος

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έχει διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσική Physics (Laboratoire de physique théorique d’Orsay, Université Paris-Sud, France), με πεδίο εφαρμογής το συνδυασμό Φυσικής και Πληροφορικής. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική και τις Τεχνολογικές εφαρμογές (Ε.Μ.Π.) και πτυχίο στη Φυσική (ΕΚΠΑ). Στη GET, εργάζεται ως Web developer συμμετέχοντας σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών/λογισμικού.

Σίμος Καμηλιέρης

Σίμος Καμηλιέρης

Εξωτερικός Συνεργάτης

Αναπτύσσει λογισμικό και εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της GET, έχοντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και σημαντική εμπειρία στη Γεωπληροφορική. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ (ΤΕΙ Λαμίας), με MSc σε Computer Science (Hertfordshire University).

Οι Συνεργάτες Μας

SINERGISE

Η Sinergise προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης (Sentinel – 2, Landsat, etc.) σε οποιαδήποτε web, mobile ή desktop GIS εφαρμογή. Προσφέρει ανοιχτά δεδομένων δορυφορικών εικόνων πλήρως προσβάσιμων και αξιοποιήσιμων από εταιρείες και επαγγελματίες αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων.