Η Ομάδα Μας

Γαβριήλ Μαυρέλλης

Γαβριήλ Μαυρέλλης

CEO & Founder

Τριάντα ένα χρόνια εμπειρίας σε όλες της διαδικασίες του τομέα της ΓεωΠληροφορικής. Σχεδιάζει τη στρατηγική της Εταιρείας και  συμμετέχει ενεργά στην επιχειρηματική της ανάπτυξη μέσω νέων έργων, αγορών, λύσεων, συνεργασιών. Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός με ειδίκευση στη  Διοίκηση Επιχειρήσεων. Υποστηρίζει δυναμικά την καθιέρωση των ανοικτών προτύπων, τις δράσεις της κοινότητας του ελεύθερου λογισμικού και την ιδέα του διαμοιρασμού των δεδομένων και της γνώσης.

Θεόδωρος Βάκκας

Θεόδωρος Βάκκας

CTO

Υπεύθυνος της ομάδας ανάπτυξης εφαρμογών και υλοποίησης έργων. Με την 10ετή εμπειρία του σε συνδυασμό με την βαθιά τεχνογνωσία του στον τομέα της Γεωπληροφορικής υποστηρίζει τις δράσεις της GET για το σχεδιασμό καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).
Παναγιώτης Συμεωνίδης

Παναγιώτης Συμεωνίδης

Chief Scientific Officer & Presales Manager

Έχει σημαντική εξειδίκευση στη διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και στο σχεδιασμό και ανάπτυξη εφαρμογών Περιβαλλοντικής (Γεω)Πληροφορικής και παρέχει στην εταιρεία τεχνογνωσία για να συμμετέχει στην υλοποίηση έργων διαχείρισης, ανάλυσης, επεξεργασίας περιβαλλοντικών δεδομένων. Είναι πτυχιούχος Φυσικός (Α.Π.Θ.) με μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών στην Ατμοσφαιρική Φυσική (Α.Π.Θ) και στη Γεωπληροφορική (LUND) και Διδακτορικό δίπλωμα (Α.Π.Θ.) στις Περιβαλλοντικές Βάσεις δεδομένων και στη Γεωπληροφορική: «Μελέτη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των πηγών της με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».
Γεωργία Παπαδάκη

Γεωργία Παπαδάκη

Chief Operations Officer

Υπεύθυνη για το συντονισμό όλων των τομέων της GET. Υπεύθυνη: Διασφάλισης Ποιότητας, Bidding, Ευρωπαϊκών – Ερευνητικών – Επιδοτούμενων έργων, Δράσεων Συντονισμού & Προβολής. Είναι διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) με MSc σε Συγκοινωνιακά έργα και βιώσιμη ανάπτυξη (Imperial College London & UCL), και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) (ΕΜΠ και ΟΠΑ).

Μαρία Παχούλα

Μαρία Παχούλα

Project & Business Development Manager

Με 10ετή εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση έργων Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπησης και σημαντική εξειδίκευση στα δορυφορικά δεδομένα Τηλεπισκόπησης, συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων υψηλής ποιότητας της GET καθώς και τη διαχείριση έργων και ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι πτυχιούχος Γεωλόγος (ΕΚΠΑ) με MSc στη Γεωπληροφορική (ΕΜΠ).

Σίμος Τασκάρης

Σίμος Τασκάρης

GIS Analyst

Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε έργα Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συμμετέχει σε έργα ανάπτυξης desktop και web εφαρμογών GIS. Είναι Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας), με MSc. στο Σχεδιασμό, Οργάνωση και Διαχείριση Συστημάτων Μεταφορών (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο) και ΜSc. στα Πληροφορικά Συστήματα (Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο).
Έφη Χατζηνικολάου

Έφη Χατζηνικολάου

Geographic Information Systems Engineer

Είναι απόφοιτος του τμήματος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στο τομέα Γεωπληροφορικής και Σχεδιασμού Χώρου και M.Sc. στο αντικείμενο της Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ). Φέρει εμπειρία στη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και έχει ερευνητικό ενδιαφέρον στη μικροκλιματική μοντελοποίηση τρισδιάστατων σημασιολογικών μοντέλων πόλεων.

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Γεωργία Μαυροκεφάλου

Geographic Information Systems Engineer

Είναι πτυχιούχος Γεωγραφίας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών με ΜΔΕ στην εφαρμοσμένη Γεωγραφία με κατεύθυνση, τη Γεωπληροφορική του ΧΠΑ. Είναι υποψήφια Διδάκτωρ στο τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ραδιενέργειας Περιβάλλοντος του ΙΠΡΕΤΕΑ/ΕΚΕΦΕ «Δ». Η ερευνητική της εργασία έχει τίτλο “Study on the relation of radioactive pollution and satellite observations of marine parameters and comparative analysis on a Geographic Information System”.

Ευστάθιος Λυμπέρης

Ευστάθιος Λυμπέρης

Software Engineer

Αποφοίτησε από το τμήμα Γεωλογίας του Α.Π.Θ., όπου ασχολήθηκε με την εφαρμογή σύγχρονων υπολογιστικών μεθόδων στην τεχνική γεωλογία. Έκτοτε εργάζεται ως μηχανικός γεωπληροφορικής υλοποιώντας εργαλεία και συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών καθώς και έργα χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας. 

Χρυσή Ιωαννίδη

Χρυσή Ιωαννίδη

Geographic Information System Engineer

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ), με ειδίκευση σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας. Εργάζεται ως μηχανικός Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, συμμετέχοντας σε έργα χωρικής ανάλυσης και χαρτογραφίας.

Κυριακή Λαϊνάκη

Κυριακή Λαϊνάκη

Accounting Administrative Assistant

Έχοντας πολυετή προϋπηρεσία στην υποστήριξη Λογιστηρίου και τμήματος Προμηθειών με σπουδές στη Διοίκηση επιχειρήσεων, είναι υπεύθυνη για την καθημερινή εύρυθμη λειτουργία της GET.

Κατερίνα Μπαρτσώκα

Κατερίνα Μπαρτσώκα

Geographic Information System Engineer

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) και συνέχισε τις σπουδές στο ΔΠΜΣ Περιβάλλον και Ανάπτυξη στην ίδια σχολή. Διαθέτει σημαντική εμπειρία σε μελέτες Κτηματολογίου και στην Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων στον τομέα της ενέργειας.

Ελπίδα Γκούβρα

Ελπίδα Γκούβρα

GIS and Mobile Mapping Engineer

Είναι Διπλωματούχος Αγρονόμος-Τοπογράφος Μηχανικός και Μηχανικός Γεωπληροφορικής (ΕΜΠ), με ειδίκευση σε θέματα φωτογραμμετρίας. Ασχολήθηκε στο πλαίσιο διπλωματικής εργασίας με τη χρήση Μοντέλων Βαθιάς Μάθησης σε εφαρμογές Κινητής Χαρτογράφησης και εργάζεται ως Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Κινητής Χαρτογράφησης στη GET.

 

Παντελής Μητρόπουλος

Παντελής Μητρόπουλος

Εξωτερικός Συνεργάτης

Έχει διδακτορικό δίπλωμα ειδίκευσης στη Φυσική Physics (Laboratoire de physique théorique d’Orsay, Université Paris-Sud, France), με πεδίο εφαρμογής το συνδυασμό Φυσικής και Πληροφορικής. Διαθέτει επίσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στη Φυσική και τις Τεχνολογικές εφαρμογές (Ε.Μ.Π.) και πτυχίο στη Φυσική (ΕΚΠΑ). Στη GET, εργάζεται ως Web developer συμμετέχοντας σε έργα σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών/λογισμικού.

Κωνσταντίνος Τριάντος

Κωνσταντίνος Τριάντος

Εξωτερικός Συνεργάτης

Είναι Διπλωματούχος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ) και υποψήφιος Διδάκτορας (ΕΜΠ). Η έρευνά του εστιάζει στο πεδίο των αλγορίθμων Χωροθέτησης – Κατανομής – Δρομολόγησης. Φέρει εμπειρία ως GIS Engineer και Web-GIS Developer και έχει ερευνητικό ενδιαφέρον στη συλλογή και ανάλυση δεδομένων μέσω εφαρμογών crowd-sourcing & crowd-sensing.

Σίμος Καμηλιέρης

Σίμος Καμηλιέρης

Εξωτερικός Συνεργάτης

Αναπτύσσει λογισμικό και εφαρμογές οι οποίες καλύπτουν τις απαιτήσεις των πελατών και συνεργατών της GET, έχοντας τεχνογνωσία και εκπαίδευση στον τομέα της Πληροφορικής και σημαντική εμπειρία στη Γεωπληροφορική. Είναι πτυχιούχος Πληροφορικής και Τεχνολογίας Η/Υ (ΤΕΙ Λαμίας), με MSc σε Computer Science (Hertfordshire University).
Ανδριάνα Αραβανή

Ανδριάνα Αραβανή

Εξωτερικός Συνεργάτης

Λογίστρια με 10 έτη  προϋπηρεσία υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία της GET εξειδίκευση σε θέματα Λογιστηρίου και φορολογικά. Είναι πτυχιούχος του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικά.

Οι Συνεργάτες Μας

SINERGISE

Η Sinergise προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης (Sentinel – 2, Landsat, etc.) σε οποιαδήποτε web, mobile ή desktop GIS εφαρμογή. Προσφέρει ανοιχτά δεδομένων δορυφορικών εικόνων πλήρως προσβάσιμων και αξιοποιήσιμων από εταιρείες και επαγγελματίες αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων.

TRE ALTAMIRA

Η TRE ALTAMIRA είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις υπηρεσίες παρακολούθησης μετατοπίσεων χρησιμοποιώντας δορυφορικά δεδομένα ραντάρ. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, η TRE ALTAMIRA, πλέον μέλος του Ομίλου CLS, παρέχει υπηρεσίες μετρήσεων μετατόπισης και λύσεις χαρτογράφησης από δεδομένα δορυφορικού ραντάρ (Synthetic Aperture Radar – SAR), οι οποίες  χρησιμοποιούνται σε διάφορους τομείς της αγοράς, συμπεριλαμβανομένων του κατασκευαστικού, της εξόρυξης καθώς και του πετρελαίου και φυσικού αερίου.