Η GET υποστηρίζει ενεργά την κοινότητα του ανοικτού λογισμικού. Έτσι, το σύνολο των λύσεων που αναπτύσσει η εταιρία ως ανοικτά λογισμικά είναι διαθέσιμα και στο αποθετήριο κώδικα GitHub.

Στη σελίδα της εταιρίας στο GitHub θα βρείτε τον κώδικα και θα έχετε τη δυνατότητα να συνεισφέρετε και εσείς στην περεταίρω ανάπτυξη των λογισμικών:

  • GET SDI PORTAL
  • CKAN
  • QGIS plugins by GET

Είσοδος στο GitHub