Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών GIS Δήμου Αγίου Νικολάου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Αγίου Νικολάου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου είναι δήμος της περιφέρειας Κρήτης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και η πρωτεύουσα του Νομού Λασιθίου. Προέκυψε από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων του Αγίου Νικολάου, της Νεάπολης και της Κοινότητας Βραχασίου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 511,99 τ.χλμ και ο πληθυσμός του 27.074 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Έδρα του νέου δήμου ορίστηκε ο Άγιος Νικόλαος και ιστορική έδρα η Νεάπολη.

Website: https://www.dimosagn.gr/

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος Αγίου Νικολάου έθεσε ως προτεραιότητες:

 • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση,
 • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
 • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Κύριος σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας πληροφοριακής υποδομής με οριζόντιο χαρακτήρα, η οποία αποτελεί εργαλείο τεκμηρίωσης, εντοπισμού και ανάδειξης προβλημάτων/αντιφάσεων, σχεδιασμού και λήψης αποφάσεων για όλα τα θέματα που έχουν αναφορά στο γεωγραφικό χώρο.

Στο πλαίσιο του έργου, αναπτύχθηκε  μια γεωγραφική βάση δεδομένων με πολεοδομικά δεδομένα, δεδομένα υποδομών (Λιμάνια, θέσεις στάθμευσεις κ.λπ.) αλλά και υπόβαθρα (LSO ΕΚΧΑ, UAV  κ.α.). Το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων είναι προσβάσιμο μέσω Διαδικτυακού Χάρτη, επιτρέποντας τη (διαβαθμισμένη όπου απαιτείται) θέαση και άντληση των πληροφοριών.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση, τις υποδομές, σημεία ενδιαφέροντος. Η υποδομή περιλαμβάνει τεκμήρια τα οποία καλύπτουν 37 Θεματικές Κατηγορίες. Αναλυτικότερα, τα δεδομένα αφορούν σε:

 • Οδικό Δίκτυο
 • Κτίρια
 • Ρυμοτομία / Πολεοδομία
 • Πράξεις Εφαρμογής
 • Σχέδιο Πόλης
 • Όρους Δόμησης
 • Κυκλοφοριακή Μελέτη
 • Χρήσεις Γης
 • Οικισμούς
 • Υποδομές
 • Πολιτισμό
 • Περιβάλλον
 • Διανομές
 • Διοικητική Διαίρεση
 • Υπόβαθρα

Το έργο αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα ανοικτής διακυβέρνησης, διαφάνειας και δημοκρατίας, αφού διαχέει ελεύθερα την πληροφορία. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι έχει αναπτυχθεί αποκλειστικά με χρήση ανοικτού λογισμικού, εξαλείφοντας το κόστος κτήσης αδειών λογισμικού (μηδενικό κόστος), αλλά και μειώνοντας δραματικά τα κόστη ανάπτυξης και συντήρησης του.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;