Καριέρα

H GET προσφέρει φιλικό, πολυδιάστατο & σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον στον τομέα της Γεω-Πληροφορικής. Η Εταιρεία διέπεται από τους κανόνες των ίσων ευκαιριών στην εργασία.

Eάν ενδιαφέρεστε να δουλέψουμε μαζί, σας παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε το αναλυτικό σας βιογραφικό διαμέσου fax, ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου στις διευθύνσεις που ακολουθούν στο τέλος.

Η Εταιρεία αξιολογεί όλα τα βιογραφικά σημειώματα για την πλήρωση υπαρχόντων ή μελλοντικών θέσεων εργασίας σε διάφορους τομείς.

Η GET προτρέπει φοιτητές & σπουδαστές να έρθουν σε επαφή μαζί μας για να τους παρέχουμε υποστήριξη στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών ή να εργασθούν στην Εταιρεία κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

WEB DEVELOPER

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (www.getmap.eu), εταιρεία Γεωπληροφορικής, επιθυμεί να εντάξει στο ανθρώπινο δυναμικό της Web Developer.Ο υποψήφιος θα ενταχθεί στην ομάδα ανάπτυξης εφαρμογών της εταιρείας.
Αρμοδιότητες

  • Ανάπτυξη & Τεκμηρίωση Εφαρμογών
  • Ανάλυση απαιτήσεων χρηστών

Απαραίτητα προσόντα

  • Πτυχίο Πληροφορικής ή σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανικών Υπολογιστών ή ισοδύναμο
  • Καλή γνώση javascrpit και τεχνολογιών διαδικτύου
  • Καλή γνώση PHP, html, CSS, XML
  • Εξοικείωση με Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και γλώσσα SQL

Επιθυμητά προσόντα

  • Η γνώση Python ή/και Android θα θεωρεί σημαντικό προσόν
  • Θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα γνώση και εμπειρία σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών