Making Location Matter

Γεωπληροφορική
Ανοιχτά Δεδομένα
Επιχειρηματική Ευφυΐα
Περιβάλλον
Παρατήρηση γης

Ολοκληρωμένα Έργα

Πελάτες GET SDI Portal

Χώρες

Χρόνια Αξιόπιστης Παρουσίας

Η Προσέγγισή Μας

Συμβάλουμε στην κεντρική διαχείριση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση με στόχο την απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας, την υποστήριξη της λήψης αποφάσεων και την παροχή σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών στον επαγγελματία και στον πολίτη.

Η οργάνωση της πληροφορίας γίνεται σε μια κεντρική χωρικά ενεργοποιημένη Βάση Δεδομένων, ενώ η πρόσβαση στα δεδομένα πραγματοποιείται με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα (OGC, ISO, Inspire). Με τον τρόπο αυτό μπορούμε να υποστηρίξουμε εξειδικευμένες «κάθετες» εφαρμογές σε τομείς όπως το περιβάλλον, ο χωρικός σχεδιασμός, ο πολιτισμός, η ενέργεια.

Τεχνολογικά βασιζόμαστε στην αξιοποίηση ελεύθερων / ανοικτού κώδικα λογισμικών (ΕΛ/ΛΑΚ) και εργαλείων. Το λογισμικό GET SDI PORTAL, το περιβάλλον ανάπτυξης διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών που χρησιμοποιούμε, έχει αναπτυχθεί εξολοκλήρου από εμάς και αποτελεί και αυτό ελεύθερο λογισμικό που διατίθεται με το αδειοδοτικό μοντέλο GPL3.

Οι Πελάτες μας

Είπαν για Εμάς

Η ΥΓΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει υλοποιηθεί  με εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ που ανέπτυξε επιτυχημένα η GET και αποτελεί παράδειγμα ανοικτής διακυβέρνησης και υποδομή ουσίας  για την λειτουργία μίας σύγχρονης έξυπνης πόλης.
Συμεών Μισιρλόγλου

Προϊστάμενος Τμήματος GIS, Δήμος Θεσσαλονίκης

Η GET παρέχει σύγχρονα συνδυαστικά γεωχωρικά εργαλεία και χωρικά  δεδομένα που συμβάλλουν στη γρήγορη και τεκμηριωμένη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
Βασίλης Δημαράκης

Διευθυντής Πληροφορικής, Όμιλος Κοπελούζου

Ο Γεωπληροφοριακός χάρτης της ΡΑΕ αποτελεί στην Ελλάδα το πρώτο επιτυχημένο έργο διάχυσης γεωχωρικής πληροφορίας προς τον επαγγελματία, στο οποίο εφαρμόζονται πλήρως οι εκτελεστικές διατάξεις της Οδηγίας Inspire. Η πλατφόρμα ΕΛ/ΛΑΚ GET SDI Portal που χρησιμοποιεί, έχει αποτελέσει τη λύση για πολλά αντίστοιχα έργα της Δημόσιας Διοίκησης στον τομέα αυτό.
Αλέξανδρος Καπέλλος

Διευθυντής Πληροφορικής, Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

GET SDI Portal

Ολοκληρωμένη Χαρτογραφική Πλατφόρμα Ανοικτού Κώδικα. Ιδανική λύση για την ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και χωρικά ενεργοποιημένων διαδικτυακών πυλών. Αποτελεί διεπαφή για μια Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (INSPIRE, SDI) και μετράει ήδη περισσότερες από 65 εγκαταστάσεις σε φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Δορυφορικά Δεδομένα ως Υπηρεσία

H GET, σε συνεργασία με τη Sinergise, προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα για την Ελλάδα και την Κύπρο, την πρωτοποριακή και βραβευμένη με το Copernicus Master, υπηρεσία Sentinel-Hub.

Open Data

  • Για Κυβερνητικούς Φορείς
  • Για Αναζητητές Δεδομένων
  • Για Δημιουργούς Δεδομένων
  • Για Προγραμματιστές
  • Για Πολίτες

Η Αποστολή Μας


Να αναγνωριστούμε ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα, που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης.

Οι Αξίες Μας

Ανοιχτή Γνώση

Αξιοπιστία

Καινοτομία

Ομαδικότητα

Συνεχής Βελτίωση

Ποιότητα

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας!