Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Ζίτσας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Ζίτσας

 Ο Δήμος Ζίτσας ανήκει στην περιφέρεια Ηπείρου και είναι ένας από τους οκτώ δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων. Συστάθηκε το 2011 από την συνένωση των προϋπαρχόντων δήμων Εκάλης, Ευρυμενών, Ζίτσας, Μολοσσών και Πασσαρώνος. Έχει έκταση 465,6 τ. χμ. και πληθυσμό 17.293 (απογραφή 2001).

 Η έδρα του Δήμου είναι η Ελεούσα.

 Ο τόπος γέννησε μεγάλους εθνικούς ευεργέτες και είναι βαθιά συνδεδεμένος με την αρχαία και τη νεότερη ιστορία.

 Website: https://www.zitsa.gov.gr/ 

Ο Δήμος Ζίτσας, στο πλαίσιο της στρατηγικής του για την παροχή αναβαθμισμένων και ποιοτικών υπηρεσιών σε όλους τους δημότες, τους επαγγελματίες και τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης επενδύει σε ψηφιακές τεχνολογίες και καινοτόμες λύσεις.

Σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η ενημέρωση του κοινού, η χορήγηση στοιχείων και η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν γνώση του πολεοδομικού καθεστώτος. Η Τεχνική Υπηρεσία, μεταξύ λοιπών αρμοδιοτήτων, καλείται σε καθημερινή βάση να ανταποκριθεί σε αιτήματα δημοτών και επαγγελματιών, άλλων υπηρεσιών του Δήμου, φορέων της κεντρικής διοίκησης, αλλά και να σχεδιάσει την ανάπτυξη του αστικού ιστού, λαμβάνοντας υπόψη τη διαμορφωμένη κατάσταση και το διαρκώς μεταβαλλόμενο θεσμικό πλαίσιο.

Προκειμένου να ανταπεξέλθει στις αρμοδιότητες αυτές, ο Δήμος Ζίτσας έθεσε ως προτεραιότητες:

 • τη μετάβαση στην ψηφιακή διαχείριση,
 • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
 • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύχθηκε ένα σύγχρονο γεω-πληροφοριακό σύστημα (GIS) με αντικείμενο τη διαχείριση και διάχυση της διαθέσιμης ψηφιακής χωρικής πληροφορίας. Το σύστημα χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση, τις υποδομές και το περιβάλλον. Η υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 300 τεκμήρια τα οποία στην παρούσα φάση καλύπτουν 10 Θεματικές Κατηγορίες. Αναλυτικότερα, τα δεδομένα αφορούν σε:

 • Πολεοδομικά θέματα
  • Διανομές
  • Οριοθετήσεις Οικισμών
  • Σχέδιο Πόλης – Πολεοδομικές Γραμμές
 • Χρήσεις Γης (ΣΧΟΟΑΠ)
 • Οδικό Δίκτυο (Ελεούσα)
  • Αρίθμηση
  • Ονοματοδοσία
 • Υποδομές
  • Ύδρευση
  • Οδοφωτισμός
 • Περιβάλλον
 • Υπόβαθρα
 • Διοικητική Διαίρεση

Η Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου λειτουργεί ως η διεπαφή των χρηστών με την υποδομή. Πλέον των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμων στοιχείων, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ζίτσας. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η σύνδεση και τεκμηρίωση των πολεοδομικών δεδομένων με το σχετικό πρωτότυπο υλικό (π.χ. διαγράμματα, πίνακες). Επιπρόσθετα, το σύστημα έχει εμπλουτισθεί με 2 νέες εφαρμογές εξυπηρέτησης του Δημότη:

 • Αίτηση Έκδοσης βεβαίωσης εντός/εκτός ορίων οικισμού
 • Αναγγελία βλάβης ηλεκτροφωτισμού

Τέλος, οι δυνατότητες θεματικής και λειτουργικής κλιμάκωσης του συστήματος είναι δυνητικά απεριόριστες και ο Δήμος με το συντονισμό της Τεχνικής Υπηρεσίας επενδύει συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Τα στοιχεία που θα συλλέγονται (εργασίες πεδίου, μελέτες κ.λπ.) θα ενημερώνουν το σύστημα, με στόχο την διεύρυνση του περιεχομένου και ανάπτυξη ενός, κεντρικού σημείου πληροφόρησης.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι πολλαπλά, ιδιαίτερα σε επαρχιακές περιοχές, όπως ο Δήμος Ζίτσας. Κύριοι στόχοι της λειτουργίας της Υποδομής αποτελούν η ελεύθερη πρόσβαση σε ανοικτά γεωαναφερμένα δεδομένα, η άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού, η απλοποίηση διαδικασιών και η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Με γνώμονα τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων από τη λειτουργία του συστήματος, προγραμματίζει και την πραγματοποίηση δράσεων εξωστρέφειας. Στόχος είναι η ενημέρωση των στελεχών του, των δημοτών και επαγγελματιών για τις δυνατότητες, τα οφέλη και τις προοπτικές του συστήματος, καθώς και να λάβει προτάσεις και σχόλια για βελτιώσεις, εμπλουτισμό κ.λπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;