Ανάπτυξη Εφαρμογής Γεωπληροφορικής για το Δήμο Χαλανδρίου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Χαλανδρίου

Website: https://www.chalandri.gr/

Ο Δήμος Χαλανδρίου αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους δήμους της Αττικής, ο οποίος παρέμεινε αυτούσιος τόσο ύστερα από την εφαρμογή του Σχεδίου «Καποδίστριας», σε πρώτη φάση, αλλά και πρόσφατα έπειτα από την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης». Ο Δήμος Χαλανδρίου είναι μια σύγχρονη πόλη με πληθυσμό 74.192 μονίμους κατοίκους με βάση την απογραφή πληθυσμού το 2011. Η θέση του Δήμου στην πρώτη ζώνη αστικής συγκέντρωσης που περιβάλλει το κέντρο της Αθήνας, καθώς και η σχέση του με το βασικό οδικό δίκτυο και τα δίκτυα δημόσιων μέσων μεταφοράς υψηλής μεταφορικής ικανότητας (μετρό, προαστιακός), καθιστούν το Δήμο υποδοχέα δραστηριοτήτων του τριτογενούς τομέα και υπηρεσιών υπερτοπικής εμβέλειας όπως χρήσεων εμπορίου, υπηρεσιών και αναψυχής που απευθύνονται όχι μόνο στους δημότες του, αλλά και στο σύνολο των Δήμων του τομέα.

Η GET συνεχίζοτνας τη συνεργασία της με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Χαλανδρίου ανέπτυξε εφαρμογή Γεωπληροφορικής η οποία αποτελεί ένα πολύτιμο και εύχρηστο εργαλείου για τους εργαζόμενους του Δήμου και για όλους τους πολίτες.

Συνοπτικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ήταν:

 • ανάπτυξη εφαρμογής Πολεοδομίας με χρήση ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που διαθέτει ο Δήμος. H εφαρμογή βασίστηκε στην περαιτέρω ανάπτυξη των δυνατοτήτων των  λογισμικών  GET SDI Portal, QGIS, Geonetwork, Geoserver, Geowebcache, OpenLayers και GeoExt,  στην εισαγωγή των πολεοδομικών δεδομένων στη χωρικά ενεργοποιημένη βάση POST GIS που διαθέτει ο Δήμος, στη δημιουργία Data Model,  μεταδεδομένων και υπηρεσιών CSW, WMS, WFS (http://gis.halandri.gr/)  για τα δεδομένα αυτά σύμφωνα με τις προδιαγραφές της οδηγίας Inspire και τον νόμο 3882/10.
 • ανάπτυξη  εφαρμογής συλλογής δεδομένων υπαίθρου  με χρήση ελεύθερου λογισμικού,  λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)
 • ανάπτυξη πύλης ανοικτών δεδομένων με χρήση του ελεύθερου λογισμικού, λογισμικού ανοικτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) CKAN
 • τεχνική υποστήριξη με επιτόπου φυσική παρουσία για την χρήση του Γεωπληροφοριακού συστήματος που ήδη διαθέτει ο Δήμος.
 • Επιπλέον στα πλαίσια του έργου προσφέρθηκαν νέες εκδόσεις λογισμικών της υπάρχουσας  ΕΛ/ΛΑΚ υποδομής γεωχωρικών πληροφοριών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal
 • CKAN

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;