Προϊόντα Ανοιχτού Κώδικα

GET SDI PORTAL

GET SDI Portal

Ολοκληρωμένη Χαρτογραφική Πλατφόρμα Ανοικτού Κώδικα, η οποία αναπτύχθηκε από τη GET. Το λογισμικό αποτελεί ιδανική λύση για την ανάπτυξη διαδικτυακών χαρτογραφικών εφαρμογών και χωρικά ενεργοποιημένων διαδικτυακών πυλών (Geoportals). Λειτουργεί ως εφαρμογή-πελάτης για δικτυακές υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα, αποτελώντας τη διεπαφή για μια Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (INSPIRE, SDI). To GET SDI Portal “μετράει” ήδη περισσότερες από 65 εγκαταστάσεις αποτελώντας την Πλατφόρμα για φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

QGIS

Ιδιαίτερα ισχυρό και φιλικό προς το χρήστη GIS λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Η GET σχεδιάζει και αναπτύσσει λύσεις Γεωπληροφορικής βασίζοντας το desktop τμήμα στο εν λόγω λογισμικό. Μέσω της δραστήριας κοινότητας που έχει αναπτυχθεί γύρω από το QGIS, αναβαθμίζεται συνεχώς παρέχοντας στο χρήστη νέες λειτουργίες και εργαλεία. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως στους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, το πλεονέκτημα του απεριορίστου αριθμού αδειών σε συνδυασμό με την άρτια παροχή υπηρεσιών από τη GET καθιστά το QGIS τη βέλτιστη επιλογή για desktop εργαλείο. Η ομάδα της GET συμβάλλει στην κοινότητα του QGIS έχοντας αναπτύξει plug in (Vertices Counter), ενώ συντονίζει και τις μεταφράσεις της πλατφόρμας στην ελληνική.

PostgreSQL / PostGIS

Το Σύστημα Διαχείρισης Βάσης Δεδομένων PostgreSQL αποτελεί το πιο προηγμένο σύστημα ανοικτού κώδικα της κατηγορίας. Η ανάπτυξή του διαρκεί ήδη πάνω από είκοσι (20) χρόνια και βασίζεται σε αρχιτεκτονική η οποία έχει δημιουργήσει μια ισχυρή αντίληψη των χρηστών της σχετικά με την αξιοπιστία, την ακεραιότητα των δεδομένων και την ορθή λειτουργία. Διαθέτει ταχύτητα και λειτουργίες που το καθιστούν ανταγωνιστικό εμπορικών πακέτων όπως τα ΣΔΒΔ της Oracle και της Microsoft, ενώ χρησιμοποιείται επιτυχώς για την υποστήριξη βάσεων δεδομένων που το μέγεθός τους ανέρχεται σε μερικά Terabytes. Η PostGIS ενεργοποιεί χωρικά την PostgreSQL, καθιστώντας την ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Χωρικών Βάσεων Δεδομένων.

Geoserver

Σχεδιασμένο για διαλειτουργικότητα, το λογισμικό διάχυσης γεωχωρικών δεδομένων μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών GeoServer μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση – δημοσίευση δεδομένων που βρίσκονται αποθηκευμένα στα πιο διαδεδομένα Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων, εμπορικών αλλά και ΕΛ/ΛΑΚ.

Geonetwork

Το λογισμικό αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες λύσεις εξυπηρετητών καταλόγου (catalogue server), όντας ένα από τα πιο ώριμα  και διεθνώς αναγνωρισμένα ΕΛ/ΛΑΚ παγκοσμίως. Το λογισμικό έχει επιλεγεί από πολλούς εθνικούς χαρτογραφικούς οργανισμούς ευρωπαϊκών χωρών για την υλοποίηση της Υπηρεσίας Εξεύρεσης, σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE.

CKAN

Το CKAN είναι ένα παγκοσμίως διαδεδομένο σύστημα διαχείρισης δεδομένων, το οποίο κάνει προσβάσιμα τα δεδομένα παρέχοντας εργαλεία που βελτιώνουν τη δημοσίευση, τη διάχυση, την ανεύρεση και τη χρήση δεδομένων. Το CKAN απευθύνεται σε φορείς της κεντρικής διοίκησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης, εταιρείες και οργανισμούς που δημοσιεύουν τα δεδομένα τους, επιθυμώντας να τα καταστήσουν ανοιχτά και διαθέσιμα.

Χρειάζεστε βοήθεια με τις παραπάνω τεχνολογίες;