Ενέργεια

ΣΤΟΧΟΣ

Η ανάπτυξη συστημάτων για την υποστήριξη του σχεδιασμού επενδύσεων, της κατασκευής και συντήρησης μονάδων, της χωροθέτησης νέων σταθμών και εγκαταστάσεων ενέργειας και της έγκαιρης αποκατάστασης βλαβών.

1459075973_vector_66_11

 

Ενημερωμένη πληροφορία θέσης υποδομών, δικτύων και φυσικών διαθεσίμων

 

Υποστήριξη όλων των απαιτούμενων ροών και σύνθεση μίας ενιαίας χωρικά ενεργοποιημένης πηγής πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για λήψη αποφάσεων

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μάθετε περισσότερα για τις λύσεις που διαθέτουμε στον κλάδο της Ενέργειας