Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την “Γνώσις Computer”

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Website: http://www.pste.gov.gr/

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας βρίσκεται στο κέντρο της χώρας, αποτελείται από ηπειρωτικό και νησιωτικό τμήμα και έχει πρόσβαση τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος, όσο και στο Ιόνιο Πέλαγος μέσω εσωτερικών θαλασσών και μεγάλου μήκους ακτών.). Έχει έδρα τη Λαμία, πρωτεύουσα του νομού Φθιώτιδας.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέπτυξε την  Υποδομή Ανοιχτών Δεδομένων και την Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών για την Γνώσις Computer, μέλος της Ένωσης που υλοποιεί το ερευνητικό έργο “Ανάπτυξη ενός Γεω-Περιβαλλοντικού Πληροφ. Συστήματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος (GENCENG)”. Το παρέχει πληροφορίες σχετικά με: την κατάσταση του περιβάλλοντος σε κάθε τοποθεσία σε σχέση με τους υδάτινους πόρους, το έδαφος και την ατμόσφαιρα, την ύπαρξη των πιο σημαντικών επενδύσεων (π.χ. βαριές βιομηχανίες, υδατοκαλλιέργεια) ή των διάχυτων πηγών ρύπανσης (π.χ. άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση, μεταλλεία, αγροκτήματα ψαριών), τις υφιστάμενες έρευνες, μελέτες και μετρήσεις για τις περιοχές υψηλού κινδύνου που βρίσκονται υπό εξέταση, τις χρήσεις γης και το νομικό καθεστώς σε οποιαδήποτε περιοχή και τα δίκτυα υποδομής. H Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών και η Πύλη διάθεσης ανοικτών δεδομένων κατά τα πρότυπα των νόμων 3882/10, 4305/14 της οδηγίας INSPIRE και τα πρότυπα του OGC, περιλαμβάνει  τον έλεγχο και ομογενοποίηση των συνόλων των τηρούμενων στην υποδομή γεωχωρικών πληροφοριών, την δημιουργία μεταδεδομένων για τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων και τις υπηρεσίες γεωχωρικών δεδομένων, την δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων και μεταδεδομένων, την ανάπτυξη υπηρεσίας καταλόγου (CSW), την ανάπτυξη διαδικτυακών υπηρεσιών διάχυσης των γεωχωρικών δεδομένων και δεδομένων καιρού μέσω προτύπων διάθεσης γεωχωρικών δεδομένων (WMS, WFS), την ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης στην οποία να έχουν υλοποιηθεί οι υπηρεσίες εξεύρεσης (CSW), απεικόνισης (WMS) και τηλεφόρτωσης (WFS).

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;