Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χανίων στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου AquaNet

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: AquaNet Website:  http://aquanet.tuc.gr/ Το έργο “Διαχείριση Ύδατος για μία Πόλη με Έξυπνο, Αυτόνομο και Χαμηλού-κόστους Ασύρματο Δίκτυο Αισθητήρων: AquaNet υποστηρίζεται από τη Γ.Γ.Ε.Τ., το ΕΣΠΑ (2007-2013), και το ΕΤΠΑ. Μέλη της Ομάδας υλοποίησης είναι: το Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, το Εργαστήριο Ραδιοεπικοινωνιών  του τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,  η εταιρεία Ζαλίκας Λιόντας Τεχνική, η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων.
Στο πλαίσιο του έργου AquaNet αναπτύχθηκε ένα χαμηλού κόστους μεγάλης κλίμακας πιλοτικό ασύρματο δίκτυο αισθητήρων για διαχείριση νερού το οποίο έχει την ικανότητα να αυξήσει την υπάρχουσα ικανότητα επίβλεψης και διαχείρισης νερού της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων ( Δ.Ε.Υ.Α.Χ). Επίσης για την αύξηση της χρηστικότητας και της λειτουργικότητας του έργου για την τελικό χρήστη (διαχειριστές από τη ΔΕΥΑΧ) δόθηκε στο έργο γεωχωρική υπόσταση της πληροφορίας μέσω της δημιουργίας Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών το οποίο υλοποίησε η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET). Η διαδικτυακή εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα απεικόνισης των σημείων ύδρευσης και των «συναγερμών» (alerts) σε περίπτωση διαρροής ή πτώσης στάθμης. Η εφαρμογή GIS που αναπτύσσεται μπορεί να αποτελέσει για τη ΔΕΥΑΧ σημαντικό εργαλείο παρακολούθησης του δικτύου ύδρευσης για την έγκαιρη πρόληψη και διαχείριση του πόσιμου ύδατος ενώ θα είναι εύκολη η επέκταση του με την προσθήκη νέων δεδομένων, π.χ. επιπλέον σημεία όπου θα τοποθετηθούν νέοι αισθητήρες, δεδομένα από άλλους φορείς του Δήμου που συνεργάζονται με τη ΔΕΥΑΧ, και πληροφορίες που υποστηρίζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη ΔΕΥΑΧ για την ανάπτυξη και συντήρηση ενός έξυπνου δικτύου ύδρευσης.

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;