Εφαρμογή Βελτιστοποίησης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Ιωαννιτών

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Ιωαννιτών Website: http://www.ioannina.gr/

Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ο πλέον αστικοποιημένος και πολυπληθής της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού σε αυτόν ζει περίπου το 1/4 του συνολικού πληθυσμού της. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και του επιπέδου ζωής των πολιτών, ο Δήμος Ιωαννιτών στρέφεται προς τις σύγχρονες τεχνολογίες.

H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) συμμετείχε ως συνεργάτης της Εταιρείας AMCO ΑΒΕΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  στο έργο  “Καινοτόμο σύστημα εξοικονόμησης πόρων και καυσίμων και βελτιστοποίηση της συλλογής απορριμμάτων στον δήμο Ιωαννιτών”. Το έργο αφορά στη διαχείριση και παρακολούθηση στόλου οχημάτων με έμφαση στην μείωση του κόστους λειτουργίας του και την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πολιτών, τον έλεγχο εφοδιασμού κατανάλωσης καυσίμων και παρακολούθηση της διαδικασίας προμήθειας καυσίμων από πρατήρια και τη διαχείριση της αυτόματης ταυτοποίησης κάδων (RFID) και δυναμική καταγραφή του βάρους των απορριμμάτων κατά την αποκομιδή. Το έργο αναβαθμίζει ουσιαστικά τις υφιστάμενες υπηρεσίες του Δήμου, προσφέροντας σημαντικά πλεονεκτήματα όπως: Βελτιστοποίηση χρήσης & δρομολόγιων των απορριμματοφόρων, αποδοτικότερη παρακολούθηση δρομολογίων, ζύγιση απορριμμάτων κατά την αποκομιδή, μείωση εκπομπής ρύπων και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. H GET στα πλαίσια του έργου ανέλαβε και ολοκλήρωσε επιτυχημένα την ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής λήψης αποφάσεων και δρομολόγησης καθώς επίσης και την ανάπτυξη και παραμετροποίηση εφαρμογής υπολογισμού και διάχυσης πληροφοριών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;