Εφαρμογή Διαχείρισης Δεδομένων Καθαριότητας Δήμου Αγίας Παρασκευής

Εφαρμογή Βελτιστοποίησης Υπηρεσιών Καθαριότητας Δήμου Ιωαννιτών

ΠΡΟΦΙΛ Όνομα: Δήμος Ιωαννιτών Website: http://www.ioannina.gr/ Ο Δήμος Ιωαννιτών είναι ο πλέον αστικοποιημένος και πολυπληθής της Περιφέρειας Ηπείρου, αφού σε αυτόν ζει περίπου το 1/4 του συνολικού πληθυσμού της. Στο πλαίσιο παρεμβάσεων για τη βελτίωση των παρεχόμενων...