Τουρισμός & Πολιτισμός

ΣΤΟΧΟΣ

Η εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ποιοτική πληροφορία ως σημαντικού παράγοντα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού για έναν από τους σημαντικότερους τομείς της αγοράς για τη χώρα μας, μέσω της ανάπτυξης εφαρμογών πλούσιων σε τουριστικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

1459075973_vector_66_11

 

Εφαρμογές που παρέχουν υπηρεσίες αναζήτησης, θέασης, διαχείρισης δεδομένων τουριστικού και πολιτιστικού περιεχομένου

 

Ακριβής και ενημερωμένη πληροφορία θέσης για τουριστικές υποδομές, σημεία πολιτιστικού ενδιαφέροντος, δίκτυα μεταφορών και παρεχόμενες υπηρεσίες

 

Προστιθέμενη αξία μέσω συνδυασμού με σύγχρονα εργαλεία θέασης, όπως Drones & 3D

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε πώς μπορείτε να αποκτήσετε τις δικές σας τουριστικές εφαρμογές