Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ιδρύθηκε το 2006, εδρεύει στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ομάδα μας αποτελείται από επαγγελματίες με σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία στη διαχείριση και αξιοποίηση της χωρικής πληροφορίας, στα ανοικτά πρότυπα, το ανοικτό και ελεύθερο λογισμικό, στα ανοικτά δεδομένα και στο φυσικό περιβάλλον.

Προσδίδουμε αξία στη Γεωχωρική Πληροφορία

Η Αποστολή Μας: Making Location Matter

Το Όραμά Μας:

Να αναγνωριστούμε ως ο καλύτερος πάροχος λύσεων Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα που βασίζεται σε ανοικτά πρότυπα, ανοικτό/ελεύθερο λογισμικό, ανοικτά δεδομένα και συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση της κοινωνίας και το διαμοιρασμό της γνώσης.

Γιατί να μας επιλέξετε

Είμαστε η πρώτη εταιρεία Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα που αναπτύσσει επαγγελματικές, σύνθετες λύσεις βασιζόμενη σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) μέσω σύγχρονων επιχειρηματικών μοντέλων (Infrastructure/Software/Data as a Service).

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που αναπτύσσει επιχειρησιακές συνδυαστικές λύσεις Πυλών Ανοικτών Δεδομένων με Υποδομές Γεωχωρικών Πληροφοριών βασιζόμενη σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ).

Είμαστε η πρώτη εταιρεία Γεωπληροφορικής στην Ελλάδα που από το 2010 υλοποιεί έργα βασιζόμενη και σε λογισμικό  που η ίδια αναπτύσσει και υποστηρίζει. Η χαρτογραφική πλατφόρμα GET SDI Portal αποτελεί ΕΛ/ΛΑΚ (διαθέσιμο στο Github με αδειοδοτικό μοντέλο GPLv3) και χρησιμοποιείται σε πλέον των 50 πελάτων παγκόσμια (Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Γκάνα, Εκουαδόρ, Ισπανία, Κίνα).

Είμαστε η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα η οποία προσφέρει μια πρωτοποριακή λύση σε ανοιχτά δεδομένα Παρατήρησης Γης που σχεδιάστηκε για την αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής Υποδομής του δικτύου δορυφόρων Senitnel καθώς και του Αποθετηρίου δεδομένων Copernicus ελαχιστοποιώντας το κόστος λογισμικού αφού η λύση βασίζεται σε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα και παρέχεται ως  Software/Platform as a Service (SaaS / PaaS)

Οι λύσεις μας βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα (OGC) και εναρμονίζονται με οδηγίες και νόμους που διέπουν τη διαχείριση της πληροφορίας (Inspire, PSI).

Προτιμούμε να χρησιμοποιούμε ανοικτό & ελεύθερο λογισμικό, όμως μπορούμε εξίσου επιτυχημένα να υλοποιούμε λύσεις και με εμπορικό λογισμικό (ESRI, Intergraph, Oracle, Microsoft).

Πιστεύουμε στην οικονομία των δεδομένων και τη δυναμική της, γι’ αυτό και αναπτύσσουμε λύσεις που βασίζονται και δημιουργούν ανοικτά δεδομένα.

Επενδύουμε στην έρευνα και τη καινοτομία και αυτό  αντανακλάται στις λύσεις μας που είναι σύγχρονες και βασίζονται σε  εναλλακτικά επιχειρηματικά μοντέλα (Cloud based, S / D / I aaS).

Διακρινόμαστε για τον υψηλό δείκτη Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που εκφράζεται  μέσα από ποικιλία δράσεων.

Ολοκληρωμένα Έργα

Πελάτες SDI Portal

Χώρες

Χρόνια Αξιόπιστης Παρουσίας

Ίδρυση

15 Φεβρουαρίου, 2006
Ίδρυση

Ιδρύθηκε η Εταιρεία και παρέχει λύσεις Γεωπληροροφορικής βασιζόμενη κυρίως σε τεχνολογία Intergraph και είναι η πρώτη Εταιρεία στην Ελλάδα που αναπτύσσει λύσεις αξιοποιώντας το API των Google Maps.

Τα πρώτα έργα

1 Ιανουαρίου, 2007

Υλοποιούμε σημαντικά έργα στον ιδιωτικό τομέα (Καθημερινή ΑΕ) και το Δημόσιο (Δ. Αθηναίων).

Έργα INSPIRE

1 Ιανουαρίου, 2008

Ολοκληρώνουμε επιτυχημένα τα πρώτα έργα υλοποίησης της οδηγίας Inspire στην Ελλάδα για τον ΟΚΧΕ και το Υπουργείο Γεωργίας.

Κόρινθος

1 Ιανουαρίου, 2009

Ολοκληρώνουμε το σύνθετο έργο πυροπροστασίας της Νομαρχίας Κορίνθου.

Open Source

1 Ιανουαρίου, 2010

Ξεκινάει η στρατηγική συνεργασία με τη Boundless. Η Εταιρεία στρέφεται δυναμικά  προς την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λύσεων γεω-πληροφορικής με χρήση κυρίως ΕΛ/ΛΑΚ.

GETSDI Portal

1 Ιανουαρίου, 2011

Διατίθεται με GPLV3 η πρώτη έκδοση του λογισμικού GETSDI Portal.

ΡΑΕ

1 Ιανουαρίου, 2012

Παρουσίαση στο συνέδριο του Inspire στην Κωνσταντινούπολη του Geoportal της ΡΑΕ που βασίζεται σε GETSDI Portal.

ΥΓΕΠ

1 Ιανουαρίου, 2013

Υλοποιούνται τα πρώτα έργα ΥΓΕΠ σε εφαρμογή της Οδηγίας Inspire στη τοπική αυτοδιοίκηση, σε συνδυασμό με αναμόρφωση της εισοδηματικής τους πολιτικής (Μάνδρα, Άρτα, Ζάκυνθος κ.ά.).

Επέκταση στο εξωτερικό

1 Ιανουαρίου, 2014

Αναλαμβάνουμε τα πρώτα έργα στο εξωτερικό (Γκάνα, Εκουαδόρ, Ηνωμένο Βασίλειο) και υλοποιείται η πρώτη Πύλη Ανοικτών Δεδομένων στη τοπική αυτοδιοίκηση (Δήμος Γορτυνίας). Γινόμαστε μέλος του ODI και του OGC.

Μετοχική Αύξηση

1 Ιανουαρίου, 2015

Ολοκληρώνεται με επιτυχία η ανάπτυξη της ΥΓΕΠ στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιείται η μετοχική ενίσχυση της Εταιρείας σε πόρους, μέσα, τεχνογνωσία και επεκτεινόμαστε σε νέους  τομείς δραστηριοτήτων  (Περιβάλλον, GeoBI).  Γινόμαστε μέλος του SI-Cluster.

Geodata

1 Ιανουαρίου, 2016

Παραδίδεται το ερευνητικό έργο Aquanet με χρήση τεχνολογίας GETSDI Portal και εφαρμογή στη ΔΕΥΑ Χανίων. Ολοκληρώνεται με επιτυχία το έργο PublicΜundi και η λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα www.geodata.gov.gr.

GET OPEN DATA

5 Ιουλίου, 2017

Σε συνέχεια της συνεργασίας με την SINERGISE, η GET παρέχει Δορυφορικά Δεδομένα Sentinel ως Υπηρεσία και δημιουργεί πλήθος εφαρμογών για τομείς όπως το περιβάλλον, η γεωργία και η διαχείριση κρίσεων.

Eρευνητικά έργα

31 Δεκεμβρίου, 2018

Η χρονιά σηματοδοτήθηκε με την έναρξη 5 νέων ερευνητικών έργων που θα αυξήσουν την τεχνογνωσία της Εταιρείας σε νέους τομείς όπως είναι αυτοί του συμμετοχικού σχεδιασμού, της διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς, της μελέτης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και της παρακολούθησης του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω σύγχρονων εργαλείων παρατήρησης της γής.

Εφαρμογή διαχείρισης Πολεοδομικής Πληροφορίας

31 Δεκεμβρίου, 2019

Η λύση της GET για τη διαχείριση Πολεοδομικής Πληροφορίας και παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τους επαγγελματίες βρίσκει εφαρμογή σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας: Δήμος Θεσσαλονίκης, Δήμος, Ηρακλείου, Δήμος Χανίων, Δήμος Αμαρουσίου, Δήμος Χαλανδρίου, Δήμος Κερατσινίου, Δήμος Χολαργού – Παπάγου, Δήμος Ζίτσας, Δήμος Αγίου Νικολάου, Δήμος Γορτυνίας, Δήμος Κέρκυρας, Δήμος Αγίας Παρασκευής κ.α.

Έργα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς

31 Δεκεμβρίου, 2020

Η εμπλοκή μας σε έργα διαχείρισης πολιτιστικής κληρονομιάς βρίσκει απήχηση και εφαρμόζεται  σε έργα πολιτισμού στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η λύση βασίζεται στα αποτελέσματα του επιτυχημένου ερευνητικού έργου «Μουσείων Τόπος» και προσφέρει νέες μεθοδολογίες καταγραφής και διάχυσης της πληροφορίας που αφορά το κτιριακό απόθεμα σε περιοχές σημαντικού  αρχιτεκτονικού κάλλους.

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε;