Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Website: http://www.rae.gr/ Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αποτελεί ανεξάρτητη διοικητική αρχή στην οποία έχει ανατεθεί η παρακολούθηση της αγοράς ενέργειας όπως αυτή αναπτύσσεται – τόσο μονοσήμαντα στην Ελληνική αγορά – όσο και όπως αυτή λειτουργεί και αναπτύσσεται σε σχέση με τις ξένες αγορές ενέργειας. Οι τομείς δραστηριότητας επεκτείνονται σε αρμοδιότητες οι οποίες αφορούν θέματα ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου, πετρελαιοειδών και αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έργων ΑΠΕ.
H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέπτυξε για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών. Η λύση που προσφέρθηκε αφορά πρακτικά στη δημιουργία μιας πλατφόρμας μέσω της οποίας η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι πλέον πλήρως συμμορφωμένη με τις επιταγές της Οδηγίας INSPIRE και νόμου 3882/2010. Η ανάπτυξη της πλατφόρμας βασίστηκε στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ανοιχτού κώδικα (open source software) καθώς και στην ανάπτυξη ιδιοποιημένων (custom) εφαρμογών, αξιοποιώντας ταυτόχρονα πλήρως και την υφιστάμενη υποδομή της ΡΑΕ σε λογισμικά, εφαρμογές και services. Συνοπτικά, το έργο αναπτύχθηκε μέσω των παρακάτω σταδίων εργασιών: Σχεδιασμός της Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη ΡΑΕ, προετοιμασία των Μεταδεδομένων, των Δεδομένων, και των Υπηρεσιών διαδικτύου, ανάπτυξη της Διαδικτυακής πύλης γεωχωρικών δεδομένων (geoportal), παρακολούθηση και συντήρηση του περιεχομένου και των υπηρεσιών. Τη διαδικτυακή πύλη επισκέπτονται καθημερινά δεκάδες επαγγελματίες, πολίτες, φορείς για να αναζητήσουν και να «κατεβάσουν» τα δεδομένα που τους ενδιαφέρουν.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;