Εφαρμογή Αναμόρφωσης Εισοδηματικής Πολιτικής Δήμου Κέρκυρας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Κέρκυρας http://www.corfu.gr/web/guest/corfu Ο Δήμος Κέρκυρας, αμιγώς νησιωτικός δήμος, ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών έχοντας υπό την ευθύνη του τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και των επισκεπτών.  Μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών του, ο Δήμος Κέρκυρας έχει ως στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων  ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
H GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) δημιούργησε για το Δήμο Κέρκυρας σύγχρονο χαρτογραφικό υπόβαθρο (ορθοφωτοχάρτες, ψηφιακό μοντέλο εδάφους) βασισμένο σε σύγχρονη αεροφωτογράφιση του συνόλου της Νήσου Κέρκυρας με ψηφιακή φωτογραμμετρική μηχανή και ανάλυση εικονο-στοιχείου 20 cm, δεδομένα που ελάχιστοι Δήμοι στη χώρα διαθέτουν. Επιπλέον υλοποίησε σύγχρονη Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών στην οποία εντάχθηκαν όλα τα χαρτογραφικά δεδομένων που δημιουργήθηκαν. Στο πλαίσιο του έργου έγινε από τη GET τρισδιάστατη φωτογραμμετρική αποτύπωση 3’000 κτισμάτων για τη δημιουργία δειγματοληπτικής βάσης δεδομένων κτιρίων με τα εμβαδά τους λοιπές πληροφορίες. Αυτή αποτελεί την βάση  για τον έλεγχο και την αναμόρφωση της εισοδηματικής πολιτικής του Δήμου εφ’ όσον συνδυασθεί με τα υπάρχοντα στοιχεία που διαθέτει ο Δήμος. Η βάση καλύπτει παρά πολύ μεγάλο τμήμα των κτιρίων των υπαρχόντων ξενοδοχειακών μονάδων της Κέρκυρας. Τα παραδοτέα από τις παραπάνω εργασίες της GET μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου Κέρκυρας για την χάραξη νέας εισοδηματικής πολιτικής. Το έργο μπορεί να επεκταθεί σε άλλη κατηγορία κτιρίων πέραν των ξενοδοχείων (π.χ. βίλλες) όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός εξασφαλίζοντας σημαντικά οικονομικά οφέλη αλλά κυρίως διαφάνεια και δικαιοσύνη στην αποτίμηση των εισφορών των δημοτών.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;