Εφαρμογή Περιουσιολογίου για το Δήμο Γορτυνίας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Γορτυνίας Website: http://www.gortynia.gov.gr/

Ο Δήμος Γορτυνίας είναι δήμος της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Έχοντας ως στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, την επίτευξη κοινωνικού έργου και τη αναβάθμιση της περιοχής, ακολουθεί τις εξελίξεις στην τεχνολογία, επενδύοντας σε έργα Πληροφορικής και Γεωπληροφορικής.

Η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) ανέπτυξε για το Δήμο Γορτυνίας ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο επιτρέπει την καταγραφή, τεκμηρίωση και διαχείριση της πληροφορίας των ακινήτων του Δήμου. Η πρώτη και πιο σημαντική εργασία που εκτελέσθηκε ήταν η αποδελτίωση των στοιχείων τεκμηρίωσης ακινήτων που διέθετε ο Δήμος. Υπήρχαν διάσπαρτα σύνολα καταγραφής με εμφανείς διαφορές, ως προς το πλήθος και το είδος των ακινήτων, όπως φύλλα εργασίας «Απογραφής Ακινήτων» για τις ΔΕ, Έντυπο Ε9, Έντυπο Ε2, στοιχεία από το Λογιστικό Σχέδιο. Στη συνέχεια ακολούθησε η συγκέντρωση, καταγραφή και ψηφιοποίηση υπάρχοντος αρχειακού υλικού που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία του Δήμου. Η αποδελτίωση των ακινήτων πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας ως σημείο εκκίνησης και αναφοράς το έντυπο Ε9 του Δήμου λόγω της απαίτησης, η βάση δεδομένων να ακολουθεί τα πρότυπα, ώστε να μπορεί ο Δήμος να καταλήξει στη δημιουργία φακέλου Ε9 ανά περιουσιακό στοιχείο. Τα στοιχεία των ακινήτων εισήχθησαν στη ΒΔ του γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος από τη GET. Η χωρικά ενεργοποιημένη ΒΔ, όπως και η εφαρμογή (προσβάσιμη από εξουσιοδοτημένους χρήστες), φιλοξενείται σε υπολογιστική υποδομή νέφους της GET, η οποία είναι υλοποιημένη στο λογισμικό ανοικτού κώδικα PostgreSQL με τη χωρική του επέκταση PostGIS

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;