Κεντρική Διοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Σχεδιασμός και ανάπτυξη Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών, βασισμένων σε ανοιχτά πρότυπα (OGC), σε συμμόρφωση με την Κοινοτική Οδηγία INSPIRE και εθνικούς νόμους (ν.3882/2010) και Πύλων Ανοικτών Δεδομένων σε συμμόρφωση με την Οδηγία PSI και εθνικούς νόμους (ν.4305/2014).

1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη διοίκηση

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και του δικού σας Τμήματος Διοίκησης