Πιστοποιήσεις

Η GET διαθέτει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τα πρότυπα του ISO 9001. Είναι πιστοποιημένη από το 2010 εφαρμόζοντας τα πρότυπα του ISO 9001 στις καθημερινές της λειτουργίες και εξασφαλίζοντας τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχει, το λογισμικό που αναπτύσσει (π.χ. GETSDI Portal) αλλά και τις υπηρεσίες απομακρυσμένης φιλοξενίας υποδομών, εφαρμογών και δεδομένων που προσφέρει. Η GET είναι πιστοποιημένη από την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ Α.Ε. (EUROCERT)

Ιδιότητες ως Μέλη

H Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Τηλεπισκόπησης (European Association of Remote Sensing Companies (EARSC)) έχει ως αποστολή της να ενισχύσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα Παρατήρησης Γης. Τα μέλη του EARSC είναι επιχειρήσεις οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες στη συνεχώς αναπτυσσόμενη αγορά με την αξιοποίηση των δεδομένων Παρατήρησης Γης. Οι κύριες δραστηριότητές τους είναι η λήψη και παροχή δεδομένων από δορυφόρους ή εναέριες πλατφόρμες και/ή ανάπτυξη προϊόντων Γεωπληροφορικής κατάλληλων και προσβάσιμων για τους πελάτες τους.
To si-Cluster είναι δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Η GET συνδράμει στην αποστολή του si-Cluster με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη πολιτικών & λύσεων διαχείρισης και διάχυσης ανοικτών δεδομένων, καθώς επίσης και με την ανάπτυξη εφαρμογών που βασίζονται στην αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων με τεχνολογίες ανοικτών προτύπων και λογισμικού ΕΛ/ΛΑΚ.
Αναγνωρίζοντας την σημασία του τομέα του Διαστήματος και των εφαρμογών της για πλήθος τομέων της οικονομίας και της κοινωνίας η ΕΒΙΔΙΤΕ στοχεύει στην μεγιστοποίηση της Ελληνικής Βιομηχανικής συμμετοχής σε ένα τεράστιο διαστημικό πρόγραμμα τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκου Οργανισμού Διαστήματος, συμβάλλοντας έτσι στην βιομηχανική και ερευνητική ανάπτυξη της χώρας με την ανάπτυξη νέων εφαρμογών και προϊόντων.

Ενδιαφέρεστε να συνεργαστούμε;