Πύλη Ανοικτών Δεδομένων – Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Your Title Goes Here

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία το έργο «Δημιουργία βάσης δεδομένων για θέματα αρμοδιότητας και ενδιαφέροντος του Φ.Δ.» το οποίο αφορούσε στην ανάπτυξη σύγχρονης (γεω)πληροφοριακής υποδομής για τον Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων.

Η ανάπτυξη εστίασε στην οργάνωση και ένταξη γεωχωρικών και μη συνόλων ενδιαφέροντος, τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό, αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Φορέα. Το ολοκληρωμένο σύστημα αποτελεί πλέον ουσιαστικό εργαλείο για το Φορέα, καθώς μέσω αυτού μπορεί να έχει την πλήρη εικόνα της περιοχής αρμοδιότητάς του με σκοπό τον ορθότερο / αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των δράσεων / παρεμβάσεων. Η ανάπτυξη της Υποδομής βασίστηκε στη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοικτού κώδικα) ακολουθώντας πρότυπα και κανόνες διαλειτουργικότητας (interoperability).

Η υλοποίηση πραγματοποιήθηκε σε 2 φάσεις. Η 1η περιελάμβανε το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, ενώ η 2η την ανάπτυξη του γεωπληροφοριακού μέρους του συστήματος. Με τη δημιουργία της Πύλης Ανοικτών Δεδομένων, οι χρήστες έχουν πλέον στη διάθεσή στους μια εύχρηστη διεπαφή μέσω της οποίας είναι δυνατή η αναζήτηση δεδομένων, αλλά και η χρήση πολλαπλών λειτουργιών, οι οποίες επιτρέπουν την εξαγωγή των επιθυμητών πληροφοριών μέσω χρήσης διαφορετικών τύπων αναπαράστασης των δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζονται οι παρακάτω λειτουργίες: Αναζήτησης Δεδομένων, Θέασης του Περιεχομένου των Δεδομένων, Μεταφόρτωσης για τα δημόσια προσβάσιμα δεδομένα και Διαχείρισης των δεδομένων, χρηστών, στατιστικών, μεταδεδομένων και κατηγοριών του αποθετηρίου. Αναλυτικότερα:

 • Η πύλη να υποστηρίζει τη διαδικασία εγγραφής χρηστών με διαδικασίες αυθεντικοποίησης τους.
 • Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα αναζήτησης δεδομένων ενδιαφέροντος με χρήση διαφορετικών εργαλείων. Ενδεικτικά, υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης με καταχώρηση ελεύθερου κειμένου, επιλογή ομάδας (βάσει της ομαδοποίησης που έχει πραγματοποιηθεί κατά την καταλογογράφηση), βάσει δημοφιλίας κ.λπ.
 • Τα δεδομένα που περιέχουν ψηφιακή σημειακή πληροφορία θέσης (π.χ. γεωγραφικό μήκος/πλάτος) να εμφανίζονται επιπρόσθετα και σε περιβάλλον διαδικτυακού χάρτη.
 • Για τα δεδομένα του καταλόγου, υπάρχει η δυνατότητα μεταφόρτωσης (download) των δεδομένων σε διάφορους μορφότυπους, όπως csv, shapefile, kml, pdf, κλπ.
 • Η διαδικτυακή πύλη παρέχει τη δυνατότητα θέασης των δεδομένων με διαφορετικούς τρόπους. Τα διατιθέμενα εργαλεία δημιουργούν διαφορετικού τύπου αναπαραστάσεις των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να απαιτείται η επαναποθήκευση των δεδομένων. Τέτοιου είδους αναπαραστάσεις ενδεικτικά αφορούν γραφήματα, πίτες, χρονοσειρές κ.λπ. με χρήση των οποίων είναι δυνατή η εμφάνιση του συνόλου των τιμών που οπτικοποιούνται κάθε φορά.

Για την ανάπτυξη της ΠΑΔ χρησιμοποιήθηκε το ΕΛ/ΛΑΚ CKAN σε συνδυασμό με το σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων PostgresQL με την επέκταση PostGIS.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, στην ΠΑΔ έχουν εισήχθησαν:

 • >100 εγγραφές έργων,
 • >800 εγγραφές βιβλιογραφίας (αρχειοθήκη και βιβλιογραφικές αναφορές)

Τέλος, η λύση ενσωματώνει δορυφορικά δεδομένα Sentinel 1,2,3, διαθέσιμα υπό την μορφή OGC webservices ικανά να υποστηρίξουν την παρακολούθηση του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • CKAN
 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • OpenLayers
 • GeoExt
 • GET SDI Portal
 • QGIS

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων

Website: https://www.fdlmes.gr/

Ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Σκοπός του Φορέα Διαχείρισης είναι η διοίκηση και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, εκβολών και κάτω ρου ποταμών Αχελώου και Ευήνου και Εχινάδων νήσων. Παράλληλα με την προστασία των οικοσυστημάτων ο Φορέας Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου – Ακαρνανικών Ορέων είναι προσανατολισμένος στην ανάδειξη των περιβαλλοντικών αξιών της περιοχής, και στη δημιουργία των καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη που επιζητά η τοπική κοινωνία. Ο Φορέας Διαχείρισης έχει ως στόχο την υλοποίηση έργων προστασίας και ανάδειξης της περιοχής, την παρακολούθηση των παραγόντων ποιότητας του φυσικού περιβάλλοντος και είναι υπεύθυνος για γνωμοδοτήσεις δραστηριοτήτων, έργων κλπ.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;