Δορυφορικά δεδομένα Copernicus, μέσω προτυποποιημένων υπηρεσιών διαδικτύου για το Δήμο Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Θεσσαλονίκης

Website: http://gis-ng.thessaloniki.gr/sdi/

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Στο πλαίσιο του έργου, η νέα λειτουργικότητα παρέχει  πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2 & 3 (OLCI) του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, μέσω προτυποποιημένων προηγμένων διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης και θέασης, σύμφωνα με τα πρότυπα του OGC (OGC Web Services – OWS) και συγκεκριμένα τις υπηρεσίες WMS/WMTS, WCS και WFS. Η παρεχόμενη υπηρεσία αναπτύχθηκε μέσω της δυναμικής πρόσβασης σε  διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών δεδομένων του συστήματος Copernicus, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Η πρόσβαση αυτή, τεχνολογικά, χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα:
  • Ανοικτή αρχιτεκτονική και πρόσβαση μέσω προγραμματιστικού εργαλείου (API) ώστε να είναι εφικτή η πλήρης και μη τυποποιημένη αξιοποίηση τους.
  • Υψηλή διαθεσιμότητα.
  • Καμία εξάρτηση από υπολογιστικούς και αποθηκευτικούς πόρους.
  • Εύκολη δημιουργία νέων πολυφασματικών προϊόντων.
H πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου του συστήματος Copernicus, μέσω προγραμματιστικού εργαλείου (API), είναι σημαντική διότι εμπλουτίζει την υπάρχουσα υποδομή του Δήμου με σύγχρονα δεδομένα σχεδόν πραγματικού χρόνου που θα υποστηρίξουν εσωτερικές ανάγκες διαφόρων τμημάτων του Δήμου (Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Δόμησης & Πολεοδομικών Εφαρμογών, Διεύθυνση Διαχείρισης Αστικού Περιβάλλοντος, Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών, Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • GET SDI Porta
  • GETOpenData
  • Sentinel Hub

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;