Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Κέρκυρας

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Κέρκυρας

Website: http://www.corfu.gr/web/guest/home

Ο Δήμος Κέρκυρας, αμιγώς νησιωτικός δήμος, ανήκει στην Περιφέρεια Ιονίων Νησιών έχοντας υπό την ευθύνη του τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών αλλά και των επισκεπτών. Μέσω του εκσυγχρονισμού των υποδομών του, ο Δήμος Κέρκυρας έχει ως στόχο τη συνεχή αναβάθμιση των προσφερόμενων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Ο Δήμος Κέρκυρας αντιλαμβανόμενος ότι τα γεωχωρικά δεδομένα αποτελούν τη βασική πληροφορία πάνω στα οποία “χτίζονται” όλες οι μελέτες, προτάσεις αλλά και η υλοποίηση των έργων υποδομής και ανάπτυξης, προχώρησε, αναθέτοντας στη GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) την ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών. Στο πλαίσιο του έργου, η GET, αφού κατέγραψε και διαμόρφωσε όλα τα διαθέσιμα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου, δημιούργησε μεταδεδομένα και βάση γεωχωρικών δεδομένων και ανέπτυξε διαδικτυακές υπηρεσίες (Εξεύρεσης, Απεικόνισης, Τηλεφόρτωσης, Διόρθωσης/ Επικαιροποίησης) σύμφωνα με τα πρότυπα της Οδηγίας INSPIRE και των διεθνών OGC προτύπων. Πέραν των υπολοίπων εργασιών, η GET δημιούργησε νέο βασικό υπόβαθρο αναφοράς με τη χρήση πρόσφατων αεροφωτογραφιών καθώς και ψηφιακή βάση δεδομένων κτισμάτων του Δήμου. Τέλος, η GET ανέπτυξε διαδικτυακή πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών για τη διάχυση των γεωχωρικών δεδομένων και τη διάθεση ανοικτών εγγράφων, πληροφοριών και δεδομένων γεωχωρικού χαρακτήρα.  Η GET έχει αναλάβει τη φιλοξενία της Υ.Γε.Π. και της νέας διαδικτυακής πύλης ανοικτών δεδομένων ενώ υποστηρίζει και εκπαιδεύει τα στελέχη του Δήμου Κέρκυρας για τη συνεχή ανανέωση των γεωχωρικών δεδομένων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;