Ανάπτυξη εφαρμογών για τη ΔΕΥΑ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Θερμαϊκο

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Δήμου Θερμαϊκού είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την διοίκηση, οργάνωση, εκτέλεση, λειτουργία και συντήρηση των έργων της αρμοδιότητάς της καθώς και τις πηγές χρηματοδότησης της από τις διατάξεις τουΝ.1069/80.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Θερμαϊκού ιδρύθηκε το 2011 μετά από συνένωση των ΔΕΥΑ Θερμαϊκού, ΔΕΥΑ Μηχανιώνας και ΔΕΥΑ Επανομής, με βάση τις διατάξεις του Ν. 1069/80 και λειτουργεί με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης και αποχέτευσης των πολιτών του Δήμου, τη βελτίωση του υφιστάμενου υδρευτικού δικτύου, την ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργίας του αποχετευτικού δικτύου, την ουσιαστική και ολοκληρωμένη παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής.

Website: http://www.thermaikos.gr/δημος/dimotikes-epixeiriseis-npdd/dimotiki-etaireia-ydreysis-apoxeteysis

Το έργο Water Rescue του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG Ελλάδα-Βουλγαρία, έχει ως στόχο τη βιώσιμη διαχείριση της διανομής πόσιμου νερού εξασφαλίζοντας έτσι την αποδοτικότητα των υδατικών πόρων. Η βιώσιμη διαχείριση των διασυνοριακών υδάτινων πόρων θα επιτευχθεί με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υδατικών πόρων (μείωση των μη τιμολογούμενου ύδατος – NRW) και της ποιότητας των υδάτινων πόρων (σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού ύδατος από την πηγή και πίσω στο περιβάλλον) μέσω της ανάπτυξης και της προσαρμογής κοινού μεθοδολογικού πλαισίου & εργαλείων. Στο έργο αυτό συμμετέχει και η ΔΕΥΑ Θερμαϊκού.

Στα πλαίσια του Έργου, η GET ανέλαβε την υλοποίηση εξειδικευμένων εφαρμογών γεωπληροφορικής που υποστηρίζουν τη λειτουργία της Υπηρεσίας και την επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Η πρώτη εφαρμογή που αναπτύχθηκε δίνει τη δυνατότητα στην Υπηρεσία να παρακολουθεί τη χωροχρονική εξέλιξη των βλαβών. Η κάθε βλάβη καθώς και τα στοιχεία της (κόστος, απώλεια ύδατος, υλικά, κλπ.) αποτυπώνονται σε χάρτη με δυνατότητα αναζητήσεων και προσαρμοσμένων φίλτρων αλλά και χωρικής ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό η Υπηρεσία μπορεί να εντοπίσει περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικές απώλειες ύδατος αλλά και μεγάλο κόστος αποκατάστασης και κατά συνέπεια να σχεδιάσει έργα και παρεμβάσεις με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας του δικτύου και την μείωση του λειτουργικού κόστους και του NRW.

H δεύτερη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα στην υπηρεσία να διαχειριστεί τα γεωχωρικά δεδομένα που αφορούν τα δίκτυα διανομής ύδατος και τις συσχετιζόμενες υποδομές. Η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί στο διαδεδομένο ΕΛ/ΛΑΚ λογισμικό QGIS, επαυξάνοντας τις λειτουργίες που αυτό παρέχει. Μεταξύ άλλων δίνει τη δυνατότητα τήρησης τοπολογικά ορθού δικτύου ύδρευσης, διαχείρισης της πληροφορίας του δικτύου (μέσα από ειδικά διαμορφωμένες φόρμες που υλοποιούν το σχήμα της βάσης δεδομένων), δυνατότητα αναζήτησης με χωρικά και περιγραφικά κριτήρια, θεματικούς χάρτες, πρότυπα εκτύπωσης κλπ.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • Geoserver
  • GET SDI PORTAL
  • QGIS

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

  • Οι εφαρμογές λειτουργούν εσωτερικά στους χρήστες της ΔΕΥΑ Θερμαϊκού

 

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;