Ανοιχτά Δεδομένα

Επιδιώκουμε τη δυνατότητα περαιτέρω χρήσης των ανοικτών δεδομένων αναδεικνύοντας την αξία για όλους τους πολίτες και δημιουργούμε συνθήκες για οικονομική ανάπτυξη, μέσω της ανάπτυξης νέων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Τα ανοικτά δεδομένα είναι διαθέσιμα δίχως τεχνικούς ή θεσμικούς περιορισμούς και χωρίς κανένα κόστος.

Οι λύσεις μας βασίζονται στην ΕΛ/ΛΑΚ πλατφόρμα CKAN σε συνδυασμό με το GET SDI Portal. Φιλοξενούνται σε απομακρυσμένες υποδομές (cloud) με ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο χρήσης (SaaS). Συμμορφώνονται με τις εφαρμοστικές διατάξεις νόμων (ν.4305/2014).

Η GET σε συνεργασία με τη SINERGISE προσφέρει στην Ελληνική αγορά μια πρωτοποριακή λύση παροχής ανοικτών δεδομένων παρατήρησης της Γης που έχει σχεδιασθεί για να αξιοποιεί τις Ευρωπαϊκές υποδομές του δικτύου των δορυφόρων Sentinel και του αποθετηρίου δεδομένων Copernicus. Οι παρεχόμενες λειτουργίες της πλατφόρμας GET Open Data παρέχονται ως Software as a Service και κατά συνέπεια δεν υπάρχει κόστος απόκτησης ή συντήρησης λογισμικού και υποδομών.

Τομείς Αγοράς

Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;