Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Ηπείρου Website: http://www.php.gov.gr/

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στα Ιωάννινα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Την μέριμνα για την διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του έργου έχει η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Φορέα.

Στο πλαίσιο του έργου “PASSENGERS AND LOGISTICS INFORMATION EXCHANGE SYSTEM” (Arges), η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) υλοποίησε ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Το Πληροφοριακό Σύστημα συγκεντρώνει από διασυνδεδεμένα συστήματα και διαθέτει στους χρήστες του ή σε άλλα συστήματα, δεδομένα όπως: στοιχεία συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, λιμενικών υπηρεσιών διακίνησης επιβατών και οχημάτων, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Τμήμα του Πληροφοριακού συστήματος αποτελεί η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών που σχεδίασε και ανέπτυξε η GET σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και τον νόμο 3882/2010. Η υλοποίηση της Υ.Γε.Π. εντάσσεται στην ευρύτερη πολιτική  της Περιφέρειας Ηπείρου για αναβάθμιση των  προσφερόμενων  ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες. Βασικός στόχος είναι, πέρα από την εναρμόνιση της Περιφέρειας με την κοινοτική οδηγία INSPIRE, να αποτελέσει ένα σύγχρονο και ενημερωμένο κόμβο παροχής έγκυρης γεχωρικής πληροφορίας για την Περιφέρεια (Γεωαποθετήριο). Η διαδικτυακή πύλη η οποία αποτελεί τη διεπαφή της Υ.Γε.Π. παρέχει στο  χρήστη  εργαλεία  αναζήτησης,  διαχείρισης,  θέασης  και  τηλεφόρτωσης δεδομένων. Η υλοποίηση του συστήματος βασίστηκε στην υιοθέτηση αρχών ανοικτότητας και διαλειτουργικότητας.

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;