Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Θεσσαλονίκης

Website: http://www.thessaloniki.gr/

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης είναι ο δεύτερος σε πληθυσμό δήμος της Ελλάδας. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης παρέχει ένα ευρύ φάσμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις και διευκολύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του διαρκούς εκσυγχρονισμού  των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες ανέθεσε στη GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) τη δημιουργία ολοκληρωμένης πλατφόρμας Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφoριών, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας (OGC, ISO) και την κοινοτική οδηγία INSPIRE, προσφέροντας ηλεκτρονικές υπηρεσίες πρόσβασης, θέασης και τηλεφόρτωσης των Γεωχωρικών Δεδομένων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Η GET υλοποίησε την Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών με τη χρήση και παραμετροποίηση λογισμικών ΕΛ/ΛΑΚ (ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοικτού κώδικα). Η Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών του Δήμου Θεσσαλονίκης που αναπτύχθηκε το πλαίσιο το έργου αποτελεί ουσιαστικά τη διεπαφή του υπόλοιπου συστήματος με τους εξωτερικούς χρήστες. Μέσω της εφαρμογής διαχέονται τα γεωχωρικά δεδομένα του Δήμου με τη μορφή χαρτών. Η λειτουργία της πύλης βασίζεται στη δυναμική άντληση δεδομένων από τη βάση γεωχωρικών δεδομένων. Η Πύλη διαθέτει δύο εκδόσεις: η ελεύθερα προσβάσιμη από όλους και η έκδοση με ενεργοποιημένη την Υπηρεσία Διόρθωσης/Επικαιροποίησης για τους διαχειριστές.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;