Πύλη Ανοικτών Δεδομένων Περιφέρειας Ηπείρου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Περιφέρεια Ηπείρου Website: http://www.php.gov.gr/

Η Περιφέρεια Ηπείρου αποτελείται από τις Π.Ε. Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων & Πρέβεζας. Η έδρα της Περιφέρειας βρίσκεται στα Ιωάννινα. Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ηπείρου διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Την μέριμνα για την διαχείριση και την εύρυθμη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων του έργου έχει η Δ/νση Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Φορέα.

Στο πλαίσιο του έργου “PASSENGERS AND LOGISTICS INFORMATION EXCHANGE SYSTEM” (Arges), η GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES (GET) υλοποίησε ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την Περιφέρεια Ηπείρου. Το πληροφοριακό σύστημα συγκεντρώνει από διασυνδεδεμένα συστήματα και διαθέτει στους χρήστες του ή σε άλλα συστήματα, δεδομένα όπως: στοιχεία συνθηκών οδικής κυκλοφορίας, λιμενικών υπηρεσιών διακίνησης επιβατών και οχημάτων, μετεωρολογικά δεδομένα και πληροφορίες τουριστικού ενδιαφέροντος. Τμήμα του Πληροφοριακού συστήματος αποτελεί η Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων. Η πύλη OpenDataEpirus.gr αποτελεί επίσημο κατάλογο με “Δημόσια Ανοικτά Δεδομένα” της Περιφέρειας Ηπείρου. Η υποδομή ανοιχτών δεδομένων έχει ως σκοπό την ενοποίηση όλων των πηγών της δημόσιας διαθέσιμης πληροφορίας που αφορούν στην Περιφέρεια σε ένα ενιαίο δικτυακό τόπο, ο οποίος μπορεί να αποτελέσει το κομβικό σημείο συγκέντρωσης και διανομής δημόσιων ανοικτών δεδομένων. Η υποδομή αναπτύχθηκε με γνώμονα και στόχο τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της διοίκησης, την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών, την προώθηση της έρευνας και της εκπαίδευσης. Τα σύνολα δεδομένων είναι διαθέσιμα με ανοικτές άδειες, που επιτρέπουν την περαιτέρω χρήση χωρίς περιορισμούς και χωρίς κόστος. Στην Πύλη Ανοιχτών Δεδομένων OpenDataEpirus μπορεί κάποιος να αναζητήσει δεδομένα σχετικά με τις υποδομές, θέματα περιβάλλοντος, πολεοδομίας, χωροταξίας κ.λπ. της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο κατάλογος εμπλουτίζεται συνεχώς με νέα σύνολα δεδομένων.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;