Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση

ΣΤΟΧΟΣ

Ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών που εκσυγχρονίζουν τον τρόπο λειτουργίας των Περιφερειών και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες, καθώς και άλλους φορείς τόσο σε τοπικό όσο και σε κεντρικό επίπεδο διοίκησης.

1459075973_vector_66_11

 

Κεντρική τακτοποίηση κάθε μορφής πληροφορίας που σχετίζεται με τη θέση

1459075870_vector_65_13

 

Απόκτηση κοινής επιχειρησιακής εικόνας

1459075897_vector_65_04

 

Βελτίωση υπηρεσιών προς τον πολίτη και τον επαγγελματία μέσω διάφανων  διαδικτυακών υπηρεσιών και της διαλειτουργικότητας με άλλους φορείς

1459075873_vector_65_09

 

Ενιαία χωρικά ενεργοποιημένη πηγή πληροφορίας που αποτελεί τη βάση για μία σύγχρονη έξυπνη Περιφέρεια

ΠΕΛΑΤΕΣ

Δείτε πώς μπορείτε να συμβάλλετε στη βελτίωση και της δικής σας Περιφέρειας