Άλλα Προϊόντα

Ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λογισμικών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Φωτογραμμετρίας παγκοσμίως είναι η Intergraph (είναι πλέον τμήμα της Hexagon). Η GET, μέσω της συμμετοχής της στην υλοποίηση σύνθετων έργων βασισμένων σε τεχνολογία Intergraph, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης γνώσης των μελών της ομάδας της και των συνεργατών της, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη χρήση του λογισμικού Geomedia για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων Γεωπληροφορικής.
Η εταιρεία ESRI είναι παγκοσμίως γνωστή στον τομέα της Γεωπληροφορικής λόγω του ArcGIS, λογισμικού που χρησιμοποιείται ευρέως από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η GET, μέσω της συμμετοχής της στην υλοποίηση σύνθετων έργων βασισμένων σε τεχνολογία ESRI, καθώς και μέσω της εξειδικευμένης γνώσης των μελών της ομάδας της και των συνεργατών της, διαθέτει σημαντική τεχνογνωσία στη χρήση του λογισμικού ArcGIS για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη λύσεων Γεωπληροφορικής.
Η Sinergise προσφέρει διαδικτυακές υπηρεσίες δορυφορικών εικόνων για την ενσωμάτωση ανοιχτών δεδομένων Παρατήρησης Γης (Sentinel – 2, Landsat, etc.) σε οποιαδήποτε web, mobile ή desktop GIS εφαρμογή. Η Sinergise προσφέρει ανοιχτά δεδομένων δορυφορικών εικόνων πλήρως προσβάσιμων και αξιοποιήσιμων από εταιρείες και επαγγελματίες αφαιρώντας την πολυπλοκότητα της αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεράστιων όγκων δεδομένων. Παρέχουν ένα ιδιαίτερα εύχρηστο εργαλείο το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί γρήγορα σε ένα υπάρχον Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητα στην οργάνωση

Χρειάζεστε βοήθεια με τις παραπάνω τεχνολογίες;