Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών για το Δήμο Χολαργού – Παπάγου

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Χολαργού – Παπάγου

Website: http://www.dpapxol.gov.gr/

 Ο δήμος Παπάγου – Χολαργού επενδύοντας στις νέες τεχνολιγίες και με στόχο πάντα τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών διαθέτει πλέον Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών η οποία υποστηρίζει το Δήμο να είναι μια σύγχρονη έξυπνη πόλη διαθέοτνας δωρεάν εφαρμογές και ανοιχτά δεδομένα προς του κατοίκους και τους επαγγελματίες. Η Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών εναρμονίζεται με την κοινοτική οδηγία INSPIRE.  
Στο πλαίσιο του έργου η GET σχεδίασε και υλοποίησε  Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών αναπτύσσοντας εφαρμογές και λογισμικά δικτυακών υπηρεσιών γεωχωρικών δεδομένων που βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα, αποτελώντας τη διεπαφή για μια Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών (INSPIRE, SDI). Συνοπτικά, οι εργασίες που πραγματοποιήθηκαν από την GEOSPATIAL ENABLING TECHNOLOGIES είναι:
 • Προετοιμασία γεωχωρικών δεδομένων
 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Βάσης Γεωχωρικών Δεδομένων
 • Καθορισμός Χρηστών/ Ρόλων
 • Διαμόρφωση «Ελεύθερα Προσβάσιμης» (“Publication”) Βάσης Δεδομένων
 • Απαιτήσεις Ένταξης Γεωχωρικών Δεδομένων
 • Δημιουργία – επικαιροποίηση/ μετασχηματισμός Μεταδεδομένων
 • Ανάπτυξη υπηρεσιών Εξεύρεσης, Απεικόνισης (θέασης), Τηλεφόρτωσης, Μετασχηματισμού, Διόρθωσης/ Επικαιροποίησης
 • Ανάπτυξη λογισμικού/εφαρμογής χωρικά ενεργοποιημένης διαδικτυακής πύλης (GeoPortal)
 • Υπηρεσίες εκπαίδευσης
Για την υλοποίηση του έργου χρησιμοποιήθηκε και παραμετροποιήθηκε Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;