Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινοχρήστων και Κοινωφελών Χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Παπάγου – Χολαργού

Website: ttps://www.dpapxol.gov.gr/  

Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού βρίσκεται στο Βόρειο Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής και απαρτίζεται από τις ενότητες Παπάγου και Χολαργού, έδρα του οποίου είναι ο τελευταίος. Έχει έκταση 8,63 τ.χμ. και πληθυσμό 45.266 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2021.

Η GET ολοκλήρωσε με επιτυχία ένα ακόμα έργο στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πιο συγκεκριμένα στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού, ο οποίος έχει αποκτήσει μια ολοκληρωμένη γεωπληροφοριακή υποδομή βασισμένη σε τεχνολογία ανοικτού κώδικα.

Το έργο αφορούσε στη Σύνταξη του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την Εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών-Ε.Σ.Κ.Κ-Χώρων του Δήμου. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου έργου καταρτίσθηκε το επιχειρηματικό σχέδιο εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, στο οποίο καταγράφονται οι χαρακτηρισμένοι από το σχέδιο πόλης κοινόχρηστοι και κοινωφελείς χώροι. Στη συνέχεια, οι χώροι για τους οποίους δεν έχει συντελεστεί η απαλλοτρίωση ιεραρχούνται βάσει κριτηρίων ως προς την αναγκαιότητα απόκτησής τους για τον ευρύτερο πολεοδομικό σχεδιασμό του Δήμου λαμβάνοντας υπόψη και το χρόνο που έχει παρέλθει από την επιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης.

Τα αποτελέσματα του έργου έχουν ενταχθεί στην ήδη υπάρχουσα Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών – Υ.Γε.Π. που έχει αναπτύξει η GET για τον Δήμο Παπάγου – Χολαργού και η οποία αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα της υλοποίησης, ενώ τροφοδοτούν και την κάθετη εφαρμογή υποστήριξης της Πολεοδομίας – GET e-POLEO – του Δήμου.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: 2: «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ & ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ»

 

 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

  • PostgreSQL
  • PostGIS
  • QGIS
  • Geoserver
  • GeoWebCache
  • Geonetwork Opensource
  • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;