Επιχειρηματική Ευφυΐα

Επιδιώκουμε τη βέλτιστη λήψη απόφασης μέσω της χωρικής απεικόνισης σύνθετων συνδυαστικών δεδομένων και δεικτών, αλλά και τη διάχυση τους όπου αυτό είναι σκόπιμο με σύγχρονο και εποπτικό τρόπο.

Οι λύσεις μας αξιοποιούν και ανοικτά δεδομένα, καθώς επίσης και τεχνικές διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων σε πραγματικό ή σχεδόν πραγματικό χρόνο, προκειμένου να δημιουργούμε εποπτικά εργαλεία, όπως δυναμικούς χάρτες, dashboards, KPIs και  infographics. Οι λύσεις μπορούν να φιλοξενηθούν και σε απομακρυσμένες υποδομές (cloud) με ευέλικτο επιχειρηματικό μοντέλο χρήσης (SaaS).

Τομείς Αγοράς

Θέλετε να δείτε πώς οι παραπάνω λύσεις μπορούν να εφαρμοστούν στον οργανισμό σας;