Περιβαλλοντική Πληροφορική

ΣΤΟΧΟΣ

Η προστασία, ανάδειξη και ορθολογική εκμετάλλευση του περιβάλλοντος, η ανάλυση επιπτώσεων άλλων κλάδων σε αυτό, η πρόληψη καταστροφών και αντιμετώπιση κινδύνων, η αξιοποίηση φυσικών διαθεσίμων καθώς και η υποστήριξη κέντρων λήψης αποφάσεων και διαχείρισης κρίσεων.

 

Διαχείριση υποδομών, όπως δίκτυα ύδρευσης, υδρόμετρα, διασύνδεση με SCADA και διαχείριση δικτύου αισθητήρων ΙοΤ

 

Διαχείριση περιβαλλοντικής πληροφορίας, όπως δεδομένα κλιματικών μοντέλων, μοντέλων αέριας ρύπανσης, περιβαλλοντικές μετρήσεις και μοντέλα καιρού

 

Αξιοποίηση της πληροφορίας θέσης με βάση τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής πολιτικής – INSPIRE, Water Framework, Floods, CAFE Directives

 

Περιβαλλοντική παρακολούθηση και μοντελοποίηση, συστήματα λήψης αποφάσεων, δορυφορικής παρακολούθησης και βιώσιμης ανάπτυξης

ΠΕΛΑΤΕΣ

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τις διαθέσιμες λύσεις γύρω από το περιβάλλον