Πολεοδομική εφαρμογή Δήμου Χανίων

ΠΡΟΦΙΛ

Όνομα: Δήμος Χανίων

 Ο ∆ήµος Χανίων είναι ∆ήµος της Περιφέρειας Κρήτης που συστήθηκε µε το Πρόγραµµα «Καλλικράτης» (Ν. 3852/2010). Προέκυψε από την συνένωση των πρώην ∆ήµων (νυν δηµοτικών ενοτήτων) Ακρωτηρίου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Θερίσου, Κεραµιών, Νέας Κυδωνίας, Σούδας και Χανίων – και έχει ως έδρα τα Χανιά. Συνορεύει στα δυτικά µε το ∆ήµο Πλατανιά, στα νότια µε το ∆ήµο Σφακίων και στα ανατολικά µε το ∆ήµο Αποκορώνου, ενώ ολόκληρη η βόρεια και δυτική πλευρά του βρέχεται από το Κρητικό πέλαγος. Η συνολική έκταση του νέου ∆ήµου ανέρχεται σε 356,12 τ.χλµ.

Website: https://www.chania.gr/

Δήμος Χανίων με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών γεωχωρικών δεδομένων.

Η λειτουργία της Γεωπύλης στις Δ/νσεις Υπηρεσίας Δόμησης και Τεχνικών Υπηρεσιών, ανέδειξε εσωτερικά στο Δήμο τη δυναμική που προσφέρει η χρήση νέων τεχνολογιών και ανοικτών προτύπων.

Σημαντικό τμήμα των παρεχόμενων από το Δήμο υπηρεσιών αποτελούν η ενημέρωση του κοινού, η χορήγηση στοιχείων και η γνωμοδότηση επί θεμάτων που προϋποθέτουν τεκμηριωμένη γνώση του πολεοδομικού καθεστώτος. Προς την κατεύθυνση  αυτή, ο Δήμος Χανίων  έθεσε ως προτεραιότητες:

 • την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας,
 • το συντονισμό και τη βελτίωση των εσωτερικών υπηρεσιακών διαδικασιών.

Πλέον των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμων στοιχείων για το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του συστήματος είναι η σύνδεση και τεκμηρίωση των πολεοδομικών δεδομένων με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο κωδικοποιήθηκε και είναι διαθέσιμο μέσα από σχετικό συγκεντρωτικό μητρώο (~500 ΦΕΚ), καθώς και η διάθεση των πρωτότυπων διαγραμμάτων.

Η Γεωπύλη χρησιμοποιεί αποκλειστικά λογισμικά ανοικτού κώδικα, επιτυγχάνοντας τεράστια εξοικονόμηση πόρων, καθώς το κόστος κτήσης και αναβάθμισης αδειών λογισμικού είναι μηδενικό.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν πληροφόρηση αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση, τις υποδομές, σημεία ενδιαφέροντος. Η υποδομή περιλαμβάνει πάνω από 1700  τεκμήρια τα οποία καλύπτουν επιμέρους θεματικές κατηγορίες. Ενδεικτικά, τα δεδομένα αφορούν σε:

 • Ρυμοτομία – Σχέδιο Πόλης
  • όριο εγκεκριμένου Σχεδίου Πόλης
  • όρια μελετών υπό εκπόνηση, τοπικά ρυμοτομικά σχέδια
  • οικοδομικά τετράγωνα με ιστορικό τροποποιήσεων
 • Πράξεις Εφαρμογής (κυρωμένες, νέες, υπό εκπόνηση)
 • Όρους Δόμησης (συντελεστής δόμησης, κάλυψη – ύψος, αρτιότητα, αριθμός ορόφων)
 • Χρήσεις Γης βάσει Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
 • Περιοχές Ιδιωτικής Πολεοδόμησης/ΠΕΡΠΟ
 • Όρια Οικισμών
 • Στοιχεία Δασικών Χαρτών
 • Υποδομές
 • Δίκτυο Οπτικών Ινών
 • Πολιτική Προστασία
 • Πολιτισμό
 • Φυσικό Περιβάλλον
 • Υπόβαθρα και διανομές Χαρτών

Πλέον των βασικών λειτουργιών μιας σύγχρονης διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους πλήθος λειτουργιών που διευκολύνουν την άντληση διαθέσιμων στοιχείων για το ισχύον πολεοδομικό καθεστώς σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για την αξιοποίηση της Γεωπύλης από τους επαγγελματίες να τονιστεί ότι παρέχεται ελεύθερα πρόσβαση στα δεδομένα μέσω δικτυακών υπηρεσιών. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

 • Απεικόνισης (Θέασης)
 • Τηλεφόρτωσης (Download)
 • Εξεύρεσης (Αναζήτησης)

Αφού όλες οι  υπηρεσίες βασίζονται σε ανοικτά πρότυπα ανταλλαγής γεωχωρικών δεδομένων (OGC, ISO) με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται σε πρακτικό επίπεδο η πρόσβαση στα δεδομένα από διαφορετικά λογισμικά. Οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται καταρχήν στην εφαρμογή της Γεωπύλης. Οι χρήστες μπορούν, επιπρόσθετα από την απλή χρήση της εφαρμογής, να συνδεθούν στις υπηρεσίες και να χρησιμοποιήσουν απευθείας τα δεδομένα σε λογισμικά CAD και GIS που είναι συμβατά με τα αντίστοιχα πρότυπα από το γραφείο τους. Με αυτόν τρόπο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σε συνδυασμό με τα δικά τους, να τα επεξεργαστούν, να τα τροποποιήσουν χωρίς να χρησιμοποιούν τη Γεωπύλη, παρά μόνον να συνδεθούν με αυτή,  ενώ υπογραμμίζεται το γεγονός ότι η χρήση των υπηρεσιών υπόκειται στους ίδιους όρους, όπως αυτοί αναφέρονται στη Γεωπύλη.

Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση

http://gis2.chania.gr

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

 • PostgreSQL
 • PostGIS
 • Quantum GIS (QGIS)
 • Geoserver
 • GeoWebCache
 • Geonetwork Opensource
 • GET SDI Portal

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Χρειάζεστε βοήθεια με παρόμοιο έργο;