ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

Η GET ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας “EMODnet Data Ingestion”. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για την...
Τελικό συνέδριο του Life ASTI

Τελικό συνέδριο του Life ASTI

Καθώς το έργο LIFE ASTI οδεύει προς την ολοκλήρωσή τουσας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο Τελικό Συνέδριο αυτού, το οποίο θα λάβει χώρα στις 19 Μαΐου 2022. Το Τελικό Συνέδριο του έργου LIFE ASTI θα επικεντρωθεί στα τελικά αποτελέσματα και τα επιτεύγματα του έργου LIFE...
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5D ARCH AID – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3D ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Της ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ 5D ARCH AID – ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ 3D ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΙΚΙΣΜΟ Της ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ

Το ερευνητικό έργο «5D ARCHitectural AIr Documentation – 5D ARCH AID» που χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου HORIZON2020 UFO, υλοποιείται από μια συνεργατική ομάδα τεσσάρων (4) εταίρων: Asociatia Monumentum, JGC, HERITAGE MANAGEMENT e-SOCIETY (HERMIES)...
ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

Η GET ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για την παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος EMODnet – Ingestion and Safe-Keeping of Marine Data 2.  Το αντικείμενο των εργασιών της GET...
MARRE: Ενημερωτική Ημερίδα για την εξέλιξη του έργου

MARRE: Ενημερωτική Ημερίδα για την εξέλιξη του έργου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών και η εταιρία Geospatial Enabling Technologies (GET) σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα την παρουσίαση της εξέλιξης του ερευνητικού έργου «MARRE: Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης των ελληνικών θαλασσών...
Πρόσκληση για το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του έργου LIFE ASTI

Πρόσκληση για το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του έργου LIFE ASTI

Η GET, ως εταίρος του έργου «LIFE ASTI – Implementation of a forecAsting System for urban heaT Island effect for the development of urban adaptation strategies», σας προσκαλεί να παρακολουθήσετε το 2ο Ευρωπαϊκό Εργαστήριο του έργου, με θέμα «Urban Heat Island and Heat...