ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE και την τροφοδότηση «κάθετων» εφαρμογών....
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ – ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η GET έχει μακροχρόνια συνεργασίας με την ομάδα Palaeo-Science and History της εταιρείας Μαξ Πλανκ για την Προαγωγή των Επιστημών (Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften).  Αποτελέσματα της παραπάνω συνεργασίας παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο του κύκλου...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ GIS ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Η GET ανέλαβε και υλοποίησε με επιτυχία το έργο «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου,...
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΟΠΟΣ

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το ερευνητικό έργο «MuseionTopos» κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01571 στο πλαίσιο «ΕΡΕΥΝΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματική Καινοτομία Ανταγωνιστικότητας» (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Σύμβαση Σύμπραξης 202014, στο οποίο...