Το GET SDI Portal στο 3ο Air Quality Workshop

Το GET SDI Portal στο 3ο Air Quality Workshop

Εφαρμογή του GET SDI PORTAL για την παρουσίαση δεδομένων αέριας ρύπανσης από την εφαρμογή 3D φωτοχημικών μοντέλων παρουσιάστηκε από τον Καθ. Δημήτρη Μελά του Τμήματος Φυσικής του Α.Π.Θ. στο 3ο Air Quality Workshop που πραγματοποιήθηκε υπό την εποπτεία του TEXAS...