Η GET ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για την παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για τις ανάγκες του Ερευνητικού Προγράμματος EMODnet – Ingestion and Safe-Keeping of Marine Data 2.  Το αντικείμενο των εργασιών της GET εμπεριέχεται στο Πακέτο Εργασίας 1 – WP1 «Construct and operate central Data Ingestion portal with services» και τη συντήρηση και την ανάπτυξη νέων λειτουργιών του υφιστάμενου Portal για την εισαγωγή δεδομένων από πιστοποιημένους χρήστες σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον. Η υλοποίηση του έργου γίνεται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου “EASME/2019/OP/0006 EMODnet – Ingestion and safe-keeping of marine data 2” που υλοποιείται από σύμπραξη (consortium), στην οποία συμμετέχει και το ΕΛΚΕΘΕ. Η υλοποίηση του αντικειμένου του έργου θα βασισθεί στο υπάρχον ελεύθερο λογισμικό / λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο έχει αναπτυχθεί από τη GET στο πλαίσιο προηγούμενου έργου.