Η GET το 2019

Η GET το 2019

Η GET (www.getmap.gr)  ολοκλήρωσε επιτυχημένα και το 2019, αποδεικνύοντας για μιά ακόμη φορά ότι εφαρμόζει αποτελεσματική επιχειρηματική στρατηγική ανάπτυξης που εδράζει σε πολλαπλούς  πυλώνες δραστηριοτήτων.  Η επιτυχία βασίζεται στο...