Η GET ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η GET ΑΝΕΛΑΒΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η GET ανέλαβε για το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών την ανάπτυξη διαδικτυακού ιστοτόπου του Παρατηρητηρίου στη θεματική «Κλιματική Αλλαγή και Υγεία». Ο ιστότοπος πέρα από τα χρήσιμες πληροφορίες, θα παρουσιάζει σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα τον θερμικό...