Δεδομένα παρατήρησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Sentinel 5 διαθέσιμα από την ΥΓΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δεδομένα παρατήρησης του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος Sentinel 5 διαθέσιμα από την ΥΓΕΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης

Το πρόγραμμα Copernicus (http://www.copernicus.eu) αποτελεί το μεγαλύτερο στον κόσμο πρόγραμμα διαμοιρασμού ανοιχτών δεδομένων παρατήρησης της Γης. Στόχος του προγράμματος είναι να παρέχει συνεχή, αξιόπιστα και ελεύθερα δεδομένα δορυφορικής τηλεπισκόπησης,...
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ

Αντικείμενο του Έργου, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η GET, είναι η παροχή υπηρεσιών για το «Σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού καταγραφής, διαχείρισης και προβολής ιστορικών κτηρίων σε οικισμούς της Περιφέρειας Β. Αιγαίου», για τις ανάγκες του Υποέργου 1...
Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Ηγουμενίτσας

Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Ηγουμενίτσας

Αντικείμενο του Έργου, την υλοποίηση του οποίου έχει αναλάβει η GET, αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Το έργο αρχικά εστιάζει στην οργάνωση κατά...
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ GIS ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ GIS ∆ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Η GET ανέλαβε την υλοποίηση της δράσης «Επέκταση και Αναβάθμιση Συστήματος GIS Δήμου Αγρινίου». Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στις πράξεις Ανάπτυξης και εφαρμογής λύσεων «έξυπνης» πόλης στις Αστικές περιοχές, της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) Αγρινίου....
Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος -IRC Web Application, στο πλαίσιο της «ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς»

Σχεδίασης & Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος -IRC Web Application, στο πλαίσιο της «ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής Κληρονομιάς»

Το ΕΚ «Αθηνά» συμμετέχει στη σχεδίαση και ανάπτυξη του έργου IRC-HERMES (http://irc-hermes.eu/), με σκοπό τη διάθεση μιας ενιαίας πλατφόρμας για τη στρατηγική διαχείριση κτιρίων οικισμών/περιοχών και την καταγραφή, υποστήριξη, προστασία και ανάδειξη της Πολιτισμικής...