Υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS) στο πλαίσιο του προγράμματος NEPTUNE

Υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS) στο πλαίσιο του προγράμματος NEPTUNE

Η GET χρηματοδοτείται για τηn υλοποίηση της ερευνητικής πρότασης «Shallow Water Aquatic Monitoring using Acoustic Sensors and Satellite Images (AMOS)» στο πλαίσιο του προγράμματος «NEPTUNE: New Cross Sectoral Value Chains Creation across Europe Facilitated By Clusters...
Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»

Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος»

Η GET συμμετέχει στο πρόγραμμα Βιομηχανικών Υποτροφιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε «Δημόκριτος» υποστηρίζοντας τη διδακτορική έρευνα της υποψήφιας Διδάκτωρ Γεωργία Μαυροκέφαλου για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου «Μελέτη σχετικά με τη σχέση ραδιενεργού ρύπανσης και δορυφορικών...
Το φυλλάδιο του ερευνητικού έργου SLIPO Scalable Linking & Integration of Big POI Data

Το φυλλάδιο του ερευνητικού έργου SLIPO Scalable Linking & Integration of Big POI Data

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δράσεων διάχυσης και επικοινωνίας του έργου  SLIPO Scalable Linking & Integration of Big POI Data το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon2020, δημιουργήθηκε το ενημερωτικό φυλλάδιο του έργου...
Και δεδομένα Radar Sentinel-1 SAR (beta release) πλέον διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας GETOpenData

Και δεδομένα Radar Sentinel-1 SAR (beta release) πλέον διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας GETOpenData

Τα δεδομένα SAR του Sentinel-1 μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση των πάγων, πετρελαιοκηλίδων, θαλάσσιων ανέμων και ρευμάτων, αλλαγών στις χρήσεις γης, μετακινήσεων της γης και επομένως είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την αξιολόγηση των επιπτώσεων φυσικών...
Νέο μοντέλο ατμοσφαιρικής διόρθωσης (Sen2Cor) για τα δεδομένα Sentinel-2 μέσω της υπηρεσίας GETOpenData

Νέο μοντέλο ατμοσφαιρικής διόρθωσης (Sen2Cor) για τα δεδομένα Sentinel-2 μέσω της υπηρεσίας GETOpenData

Η υπηρεσία GET Open Data που παρέχει πρόσβαση στα δορυφορικά δεδομένα του Sentinel HUB έχει πλέον την δυνατότητα για πρόσβαση σε νέα δεδομένα που μπορείτε να βρείτε και να αξιοποιήσετε μέσω της υπηρεσίας και είναι τα δεδομένα Sentinel-2 L2A. Αφορούν δεδομένα...