ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (MOBILE MAPPING)

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ (MOBILE MAPPING)

  Δήμος Χαϊδαρίου με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω της υλοποίησης του έργου «Σύστημα ενοποίησης υποδομών και πληροφοριών για την...
ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

ΝΕΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ GET ΜΕ ΤΟ ΕΛΚΕΘΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EMODNET

Η GET ανανέωσε τη συνεργασία της με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών για τη βελτίωση και περαιτέρω ανάπτυξη της ήδη λειτουργούσας πλατφόρμας “EMODnet Data Ingestion”. Συγκεκριμένα το αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραγωγή του απαραίτητου λογισμικού για την...