ΝΕO ΕΡΓO ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΛΕΣΒΟΥ

Η GET συμμετέχει ως υπεργολάβος της εταιρείας CROWDPOLICY στην υλοποίηση του έργου «Υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιακών εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και “έξυπνης πόλης” του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Το έργο αφορά στην πλήρη ανάπτυξη και...
ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΔΟΜ

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΥΔΟΜ

Η GET συνεχίζει με επιτυχία την ανάπτυξη έργων στον τομέα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την υλοποίηση Υποδομών Γεωχωρικών Πληροφοριών – ΥΓΕΠ (Spatial Data Infrastructures), σύμφωνα με την Οδηγία INSPIRE. Ένας νέος Δήμος, ο Δήμος Ωραιοκάστρου, είναι άλλος...
ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου προχώρησε σε νέα υπογραφή σύμβασης με την GET και τον υπεργολάβο της «ΘΥΜΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΕΜ», για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Εκπόνηση του Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών χώρων...
ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΝΕO ΕΡΓO ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Παπάγου – Χολαργού προχώρησε σε νέα υπογραφή σύμβασης με την GET, αυτή τη φορά για την υλοποίηση του έργου «Σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση των Κοινόχρηστων και Κοινωφελών-Ε.Σ.Κ.Κ-χώρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού». Η εν λόγω...
ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΝΕO ΕΡΓO ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Η GET προχώρησε στην υπογραφή νέας σύμβασης με το Υπουργείο Αγροτικής ανάπτυξης και Τροφίμων για την υλοποίηση της εφαρμογής «Αυτόματων Μετεωρολογικών Προειδοποιήσεων Παγετού» για την κάλυψη αναγκών του ΥΠ.Α.Α.Τ. Η υλοποίηση αφορά στην ανάπτυξη εφαρμογής Αυτόματων...