Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS

Υπηρεσίες Οργάνωσης Χωρικών Δεδομένων Δήμου Ζίτσας με χρήση GIS

Η GET ξεκινήσε έργο για το Δήμο Ζίτσας με στόχο την παροχή υπηρεσιών οργάνωσης χωρικών δεδομένων με χρήση GIS. Στο πλαίσιο του έργου η GET θα αναπτύξει εφαρμογές Γεωπληροφορικής με τη χρήση ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) καθώς και...
Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ EARSC και CRCSI

Συμφωνητικό συνεργασίας μεταξύ EARSC και CRCSI

7 Μαρτίου 2018, υπογράφτηκε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕυρωπαΪκής ένωσης εταιρειών τηλεπισκόπισης (EARSC) και το Συνεργατικό Κέντρο Ερευνών Χωρικής Πληροφορίας (CRCSI) Αυστραλίας μέσω της Spatial Information Systems Research Ltd. Εκπρόσωποι από τα μέλη του EARSC,...
Συνεργασία GET – Farmacon

Συνεργασία GET – Farmacon

H GET αναπτύσσει για την Εταιρεία  Farmacon (www.farmacon.gr) επιχειρησιακή λύση που θα υποστηρίζει την αειφόρο γεωργία και τις  ορθές γεωργικές πρακτικές με την βοήθεια τεχνολογίας αιχμής και καινοτόμων εργαλείων ανάλυσης και οπτικοποιησης της πληροφoρίας. H...