Η GET συνεχίζει να υποστηρίζει το Copernicus Hackathon!

Η GET συνεχίζει να υποστηρίζει το Copernicus Hackathon!

Λόγω των καταστάσεων, για πρώτη φορά ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά διαδικτυακά και ο διαθέσιμος χρόνος για την ανάπτυξη των λύσεων από τους συμμετέχοντες θα επεκταθεί στις 4 εβδομάδες. Το Copernicus Hackathon Online Edition 2020 ξεκινάει στις 8 Μαΐου...