Η GET στην Ημερίδα για Ανοιχτά λογισμικά & δεδομένα σε επιχειρήσεις

Η GET στην Ημερίδα για Ανοιχτά λογισμικά & δεδομένα σε επιχειρήσεις

H Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΕΛ/ΛΑΚ), σε συνεργασία με τo Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (EKT) διοργάνωσαν στις 9 Σεπτεμβρίου 2015 ημερίδα  στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών με θέμα: «Ανοιχτό λογισμικό & δεδομένα σε επιχειρήσεις (best...