Άρθρο στην Καθημερινή για το Δήμο Ηρακλείου

Άρθρο στην Καθημερινή για το Δήμο Ηρακλείου

Με τον τίτλο “Λιμάνι” Πολεοδομικής Πληροφορίας στο Ηράκλειο, το άρθρο του Κου Λιόλιου στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ περιγραφει πολύ σωστά τη διαδικτυακή πύλη γεωχωρικών πληροφοριών που δημιούργησε η GET σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολεοδομίας του Δήμου Ηρακλείου. Όπως...
Οργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο έργου για την Περιφέρεια Αττικής

Οργάνωση Ημερίδας στο πλαίσιο έργου για την Περιφέρεια Αττικής

Η πρώτη ημερίδα στο πλαίσιο της δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ – Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης» ολοκληρώθηκε με επιτυχία σε συνεργασία της...
Η GET υλοποιεί έργο για την Περιφέρεια Αττικής

Η GET υλοποιεί έργο για την Περιφέρεια Αττικής

Η GET παρέχει υπηρεσίες στην Περιφέρεια Αττική στο πλαίσιο δράσης Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την ανασύσταση και αποκατάσταση των υγροτόπων της Αττικής – ΕΟΧ – Υποέργο 6: «Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πληροφόρησης». Η...